OK

Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (“gegevensverwerking”) bij het bezoeken van onze websites en het gebruiken van onze heroal communicator.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Duitsland)

Tel. +49 5246 507-0
Fax +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1. Inwinnen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij slaan alleen niet-persoonlijke toegangsgegevens op, zoals de naam van uw internetprovider of de pagina vanaf welke u ons bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van onze website en kunnen niet worden herleid tot uw persoon.

Er is uitdrukkelijke toestemming vereist voor verdergaand gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of klantgerichte vormgeving van onze website. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek.

2. Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens

Wanneer persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld, zal heroal zich uiteraard houden aan de geldende privacywetgeving. Het inwinnen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gebruikersgegevens (bijv. naam, e-mailadres) vindt uitsluitend plaats volgens de bepalingen van de Duitse privacybeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en telemediawet (Telemediengesetz, TMG).

Het doorgeven van uw gegevens aan derden vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op grond van een rechterlijk bevel of overheidsbeschikking.

3. Veiligheid van de gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden via internet gecodeerd verzonden door middel van Secure Socket Layers (SSL). Het gaat hierbij om een beproefd veiligheidssysteem voor internet om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Wij ondernemen passende stappen om de door uw computer aan onze website verstuurde, persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, overdracht, wijziging of vernietiging.

4. Cookies

Wanneer gebruikers de website oproepen, worden een of meerdere cookies opgeslagen op hun computer. Een cookie is een klein bestandje dat een bepaalde reeks tekens bevat en uw browser eenduidig identificeert. Met behulp van cookies verbetert de aanbieder het comfort en de kwaliteit van zijn services, bijvoorbeeld door gebruikersinstellingen op te slaan. Cookies richten geen schade aan op de computer van de gebruiker en bevatten geen virussen.

Gebruik van de website is ook mogelijk zonder cookies. Gebruikers kunnen in hun browser het opslaan van cookies deactiveren, beperken tot bepaalde websites of hun browser zo instellen dat ze worden ingelicht voordat een cookie wordt opgeslagen. Ze kunnen de cookies via de privacyinstellingen van hun browser op elk moment verwijderen van de harde schijf. In zo’n geval kunnen de functies en de gebruiksvriendelijkheid van de website worden beperkt.

5. Web Analytics

heroal Website - Google Analytics
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruiker door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en van het internet te leveren aan de exploitant van de website.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in hun browsersoftware voorkomen. Deze site wijst de gebruikers er echter op dat ze in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

heroal website - Google remarketingfunctie

Deze website maakt gebruikt van de remarketingfunctie van Google. Deze functie zorgt ervoor dat bezoekers van de website reclameadvertenties te zien krijgen die afgestemd zijn op hun interesses. Hiervoor baseert Google zich op cookies die in de browser van de websitebezoeker opgeslagen worden en die het mogelijk maken om na te gaan welke advertenties in de browser van de bezoeker getoond werden. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de Google cookies laat Google en zijn partnerwebsites enkel toe om advertenties te tonen op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op het internet. Indien u de remarketingfunctie van Google niet wenst, dan kunt u die altijd deactiveren door dit in uw instellingen aan te passen (http://www.google.com/settings/ads). Meer informatie over Google remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/ .

heroal Communicator - Piwik Web Analytics
Deze site maakt gebruik van Piwik, een webanalysedienst van Piwik.org. Piwik maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt normaal gesproken verzonden naar een server van heroal.

6. Gegevensverwerking bij het gebruiken van de heroal communicator

Als gebruiker van de heroal communicator heeft u de mogelijkheid om documentatie over producten van heroal, zoals catalogi en bouwtekeningen, en verschillende softwaretools en software voor het beheren en weergeven van informatie te bekijken en/of te downloaden en/of op andere wijze te gebruiken. Tevens kunt u via de heroal communicator elektronisch met heroal communiceren. De gegevens die u bij het aanmelden voor gebruik van de heroal communicator heeft opgegeven (persoonlijke gegevens), slaan wij op in ons Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) en voegen wij samen met de daarin eventueel reeds opgeslagen klantgegevens. In dit systeem leggen wij ook vast welke documenten u heeft gedownload. Bovendien evalueren wij de gegevens over uw gebruik van de heroal communicator, bijvoorbeeld welke functies binnen de heroal communicator worden gebruikt, op geanonimiseerde wijze. De resultaten van deze evaluatie worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van de heroal communicator en kunnen niet worden herleid tot uw persoon.

7. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar ander websites, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Houdt u er rekening mee dat wij andere websites en de inhoud daarvan niet controleren. Wij adviseren u om de privacyverklaringen te lezen van elke website die u bezoekt.

8. Recht van inzage voor privacybescherming, correctie, verwijdering en blokkering

Volgens de geldende Duitse regelgeving op het gebied van privacybescherming heeft u recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen gegevens en op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Wanneer u gebruik wilt maken van dit recht of vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft met betrekking tot het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw gegevens, uw desbetreffende toestemming met onmiddellijke ingang wilt herroepen of gegevens wilt laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Duitsland)

Tel. +49 5246 507-0
Fax +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

SITEMAP