Juridische aanwijzingen

Inhoud van deze website
Wanneer u op deze website surft of op andere wijze gebruikmaakt van de inhoud ervan (ook door het downloaden van software), dient u alle maatregelen te treffen om te garanderen dat de inhoud die u gebruikt, vrij is van virussen en ook niet om andere redenen het functioneren van uw computer kan storen of beschadigen en dat de gedownloade software compatibel is met uw software.

Hoewel zo zorgvuldig mogelijk wordt geprobeerd te garanderen dat alle inhoud van deze website volledig, correct en actueel is, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de inhoud. U dient daarom niet op basis van de inhoud te handelen of van handelingen af te zien, maar contact op te nemen met heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG , zodat wij u de nodige documentatie ter beschikking kunnen stellen en onze hulp kunnen aanbieden.

Alle content op deze website is eigendom van heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG of van derden. Het vermenigvuldigen of gebruiken van deze inhoud of van delen ervan op welke wijze dan ook is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Er wordt geen licentie verstrekt voor het vermenigvuldigen of gebruiken van deze inhoud voor andere doeleinden dan gewone web-browsing.

Wanneer u delen van de inhoud vermenigvuldigt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, dient u heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG aan te geven als bron door in de vermenigvuldiging naar deze website (http://www.heroal.com) te verwijzen.

Teksten, foto's, films, tekeningen, afbeeldingen, gegevens kunnen onderhevig zijn aan auteursrecht en behoren toe aan heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG of kunnen door heroal worden gebruikt als licentienemer.

Merken, inclusief logo's, slogans, etc. zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken die toebehoren aan heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG of door heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG worden gebruikt als licentienemer.

Producten of productieprocessen die in deze website worden getoond of beschreven, kunnen onderhevig zijn aan andere commerciële beschermde rechten zoals octrooi-, gebruiks- of industriemodelrechten en worden door heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. gebruikt als licentienemer.

Voor het gebruik van deze beschermde rechten wordt geen licentie verleend. Wij wijzen erop dat heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG schendingen van haar beschermde rechten zorgvuldig controleert en deze ook strafrechtelijk zal laten vervolgen.

Gegevens van gebruikers van deze website
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG slaat niet-persoonlijke gegevensinformatie over de gebruikers van deze website op met de bedoeling om deze website aan te vullen en te verbeteren, om de gebruikers van deze website zo goed mogelijk gebruik te kunnen laten maken van zo goed mogelijke inhoud. Persoonlijke informatie wordt alleen opgeslagen wanneer deze ons persoonlijk door de gebruiker ter beschikking is gesteld. Dergelijke informatie omvat naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld, tenzij u heeft ingestemd met ander gebruik.

Door heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG opgeslagen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden of anderszins toegankelijk gemaakt voor derden.

Documentatie die heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG via deze website verkrijgt, geldt als niet vertrouwelijk en vrij beschikbaar. heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG heeft het recht om deze documentatie te vermenigvuldigen, aan te vullen en over te dragen, inclusief de daarin genoemde ideeën voor productie of productieprocessen en knowhow.

Links naar andere websites
Bij gebruik van links op deze website naar andere websites dient u er rekening mee te houden dat u deze website verlaat. De website die u opent, is onafhankelijk van deze website. De inhoud ervan is niet onderworpen aan controle door heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG.

Door het beschikbaar stellen van links naar andere websites staat heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG niet in voor de inhoud van de website die u opent. heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG sluit uitdrukkelijk aanspraken tot schadevergoeding uit voor directe en indirecte schade die ontstaat door het openen van deze websites, door het browsen op deze websites of door gebruik van de inhoud van deze websites, zonder consideratie van de reden van de schade en zonder consideratie van het feit of heroal het optreden van schade of het risico hierop heeft voorzien of als gevolg van het nalaten van de verwijdering van de link naar de website die de schade veroorzaakt of om andere redenen had moeten voorzien.

Links naar deze website
Wanneer de website van een derde een link naar deze website bevat, heeft heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG - voor zover dit niet uitdrukkelijk is vermeld - niet ingestemd met de link of de inhoud van de website van een derde en er bestaat geen enkele relatie tussen heroal en de eigenaar van de andere website.

Andere juridische aanwijzingen op deze website
Onderdelen van deze website kunnen onderhevig zijn aan bijzondere juridische aanwijzingen die deze algemene juridische aanwijzingen aanvullen. Deze algemene juridische aanwijzingen worden niet beperkt of gewijzigd door dergelijke bijzondere juridische aanwijzingen.