Cradle to Cradle Certified®

Recyclebare systemen en verantwoord gebruik van bronnen vormen de basis van toekomstgerichte, duurzame gebouwen.

De hele levenscyclus van het product is duurzaam

heroal systeemoplossingen van aluminium kenmerken de gebouwschil en duurzame bouwmethoden. Hoe we vandaag plannen en bouwen, bepaalt voor een groot deel hoe we morgen werken en leven. heroal raam-, deur- of vliesgevelsystemen blijven tientallen jaren in het gebouw totdat ze, zonder dat ze aan kwaliteit hebben ingeboet, worden gerecycled en hun componenten aan de materiaalkringloop worden toegevoegd.

Van de wieg tot de wieg


Het idee achter Cradle to Cradle (Engels voor van de wieg tot de wieg) is de recyclebaarheid van producten en materialen. De aanpak gaat verder dan alleen maar recyclen en omvat het hele proces van de vervaardiging van een product via de gebruiksfase tot de ontmanteling en de hernieuwde verwerking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbruiksgoederen die 100% biologisch afbreekbaar zijn en consumptiegoederen die volledig recyclebaar zijn zonder dat ze aan kwaliteit inboeten, zoals het aluminium dat door heroal wordt gebruikt. Hiervoor is het net zo belangrijk om onschadelijke bestanddelen te gebruiken als om de producten in afzonderlijke componenten te kunnen scheiden.


Cradle to Cradle Certified®


De Cradle to Cradle Certified®-certificering geeft aan dat er niet alleen circulaire en verantwoord vervaardigde producten maar ook milieuvriendelijke, gezonde en recyclebare materialen zijn gebruikt. De positieve invloed van heroal-systemen op mens en milieu kan in de hele waardeketen worden aangetoond. Samen met leveranciers, planners, architecten, verwerkers en bouwers leveren we een holistische bijdrage aan een duurzame toekomst en leveren we een meetbare bijdrage aan het behalen van de VN-klimaatdoelen.

Wat is er zo bijzonder aan de Cradle to Cradle (C2C)-certificering?

Wereldwijde standaard

Cradle to Cradle Certified® wordt internationaal erkend en dient als verificatiedocument in veel normen voor groen bouwen, zoals LEED of WELL.

Circulaire economie

Cradle to Cradle Certified® certificeert de duurzaamheid van producten en systemen gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Toekomstgericht

Producten en gebouwen die het ’cradle to cradle‘-principe volgen, voldoen vandaag al aan de normen van morgen.


Evaluatiecriteria

Material Health

Om ervoor te zorgen dat de gebruikte bestanddelen veilig zijn voor zowel mens als milieu, wordt hun materiële gezondheid goed onderzocht. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar het product zelf, maar ook naar de hele supply chain. heroal heeft momenteel het niveau zilver voor raam-, deur-, vliesgevel-, schuif-en hefschuifsystemen en brons voor brandwerende deuren/vliesgevels. Samen met onze leveranciers werken we eraan om in de toekomst een nog hoger niveau te bereiken.

Material Reutilization

De recyclebaarheid van een product beschrijft in hoeverre de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. De duurzame en recyclebare aluminium systemen van heroal voldoen aan alle criteria en zijn in deze categorie met goud bekroond. Voor de productie van onze profielen gebruiken we tot 85% gerecycled aluminium, dat 100% recyclebaar is.

Renewable Engergy & Carbon Management

Het doel is om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken om de uitstoot te verminderen en het milieu en het klimaat actief te beschermen. heroal behaalde in deze categorie eveneens goud. Bij de productie van onze aluminium systemen maken we onder meer gebruik van energie uit onze eigen warmtekrachtcentrale en elektriciteit uit 100% waterkracht. Onvermijdelijke emissies worden gecompenseerd door emissiecertificaten. Dit doen we door internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen.

Water Stewardship

Tot de verantwoorde omgang met water hoort de bescherming van schoon water en een gezonde bodem. heroal behaalde in deze categorie zilver. Het gebruik van een eigen waterzuiveringsinstallatie is al voorbeeldig. heroal streeft er momenteel naar om de andere processen ook te verbeteren zodat we in de toekomst goud kunnen behalen.

Social Fairness

Met sociale rechtvaardigheid wordt bedoeld dat mensenrechten worden gerespecteerd en er een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het bedrijf zelf maar ook naar de supply chain. Ook in deze categorie heeft heroal goud behaald. Als toekomstgericht familiebedrijf zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij denken op lange termijn en staan voor respectvolle samenwerking.

Zilver voor heroal

In zijn geheel bereikt heroal het Zilver-niveau van Cradle to Cradle Certified® en is zodoende een van de toonaangevende bedrijven in de branche. Michael Heidenfelder, hoofd ont-wikkeling ramen-, deur- en vliesgevelsystemen, legt het belang van de certificering voor het bedrijf uit:

‘We hebben een grote verantwoordelijkheid richting huidige en toekomstige generaties en zien de certificering als een inspiratiebron om nog beter te worden. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze systeemoplossingen continu te optimaliseren met betrekking tot de voetafdruk die ze achterlaten tijdens de productie en de-cennialang gebruik. Hierbij richten wij ons niet alleen op individuele factoren zoals Co2-emissies, maar we bekijken onze producten holistisch - precies zoals het Cradle to Cradle Products Innovation Institute het doet. Zo leveren we een actieve bijdrage aan duurzaam bouwen.’

FAQ

 • Waar wordt Cradle to Cradle Certified® gebruikt?

  In tegenstelling tot bouw- of bedrijfscertificaten is de C2C-certificering gerelateerd aan een specifiek product. Hierdoor wordt aangetoond dat bepaalde normen zijn nageleefd op basis van de vijf evaluatiecriteria van materiële gezondheid, recycleerbaarheid, klimaatbescherming, water- en bodembeheer en sociale rechtvaardigheid. In tegenstelling tot de EPD (Environmental Product Declaration), die informatie bevat over milieueffecten zonder evaluatie en voor elk bouwproduct kan worden afgegeven, wordt de C2C-certificering alleen verstrekt aan producten die aan de hoge eisen voldoen. De certificering dient daarmee onder meer als verificatiedocument voor gebouwcertificeringen zoals LEED, WELL, BREEAM of DGNB. Het C2C-certificaat geldt ook als bewijs dat normen betreffende vervuilende emissies zijn nageleefd bij montage, gebruik en demontage. Het kan worden gebruikt voor aanbestedingen met duurzaamheidseisen of als onafhankelijke bevestiging van productkwaliteit om het gebruik van duurzame materialen en producten te documenteren.

 • Wie verstrekt de Cradle to Cradle-certificering?

  Het certificaat wordt verstrekt door de onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation Institutes met hoofdkantoor in San Francisco (Californië) en Amsterdam. Een C2C-certificaat wordt alleen verstrekt als aan alle eisen is voldaan en als deze eisen uitgebreid en volledig zijn gedocumenteerd met referenties en meetresultaten. Na twee jaar is een nieuwe certificering (hercertificering) vereist. Als er stoffen worden ontdekt die niet aan de strenge eisen voldoen, kunnen deze worden vervangen. Het proces van productoptimalisatie is een belangrijk onderdeel van C2C-certificering met als overkoepelend doel een duurzame bijdrage te leveren aan milieubescherming en het welzijn van mens en natuur door de circulaire economie en het gebruik van veilige materialen en innovatieve producten. De normen worden ook voortdurend herzien en verder ontwikkeld door de Standards Steering Committee (SSC), een commissie van technische experts van verschillende belangengroepen.

 • Welke niveaus zijn er?

  Certificaten worden uitgereikt op brons-, zilver-, goud- en platinaniveau en zijn altijd twee jaar geldig. Daardoor kunnen bedrijven hun productkwaliteit regelmatig laten bevestigen of aantonen dat ze vooruit zijn gegaan met een hogere classificatie.


De heroal belofte

Hoe we leven en werken, dat moeten we zelf vrij in kunnen kiezen. heroal weet dat maar al te goed. Als familiebedrijf met meer dan 140 jaar ervaring zijn we ervan overtuigd dat er op kwaliteit niet mag worden bezuinigd. Zo is er met heroal producten altijd wel een optimale oplossing voor elke behoefte te vinden. Voor ons als technologische marktleider betekent kwaliteit meer efficiëntie, meer betrouwbaarheid en betere prestaties, wat resulteert in oplossingen die “EENVOUDIG. BETER.” zijn.

 • Meer dan 3.500 vakspecialisten wereldwijd
 • Producten in bewezen kwaliteit
 • Familiebedrijf met een lange traditie
 • Made in Germany
 • Vestiging in Nederland
 • Individueel design
 • Uitgebreid serviceaanbod
 • De beste technische oplossingen