Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (“gegevensverwerking”) bij het bezoeken van onze websites en het gebruiken van onze heroal Communicator.

Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. “persoonsgegevens” of de “verwerking” ervan, verwijzen we naar de definities in artikel 4 AVG.

I. Algemeen

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefoon: +49 5246 507-0; Fax: +49 5246 507-222; E-mail: info@heroal.de

2. Toezichthouder voor gegevensbescherming:

U kunt contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, toezichthouder voor gegevensbescherming, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefoon: +49 5246 507-0; Fax: +49 5246 507-222; E-mail: privacy@heroal.de

3. Welke gegevens uit welke bronnen verwerken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt of die voortkomen uit het gebruik van onze website en de heroal Communicator.

Meer informatie is te vinden in deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming, met name de AVG en de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), voor verschillende doeleinden. In principe zijn de doeleinden van de verwerking: Verwerking voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG), ter bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG), op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) en/of vanwege wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).

De specifieke rechtsgrondslag die wij gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is te vinden in deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

5. Wie krijgt mijn gegevens?

Dienstverleners die bij ons in dienst zijn en in opdracht van ons werken (de zogenaamde “verwerkers”, zie artikel 4 nr. 8 AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. We gebruiken de volgende verwerkers of categorieën van verwerkers:

 • IT-dienstverlener
 • Google Inc.
 • Facebook Inc.
 • Pinterest Europe Ltd.
 • Matomo
 • Microsoft
 • Adform A/S
 • wiredminds GmbH
 • Hotjar
 • Mailchimp

Openbaarmaking aan derden die persoonsgegevens verwerken onder hun eigen verantwoordelijkheid (de zogenaamde verantwoordelijke partijen, zie artikel 4 nr. 7 AVG) vindt niet plaats.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Opslag van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) of de belastingwet (AO). Deze kunnen oplopen tot 10 jaar.

Ten slotte wordt de opslagperiode ook beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar, bijvoorbeeld volgens §§ 195 ev van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

8. Uw rechten

Elke betrokkene heeft het recht op informatie op grond van artikel 15 AVG, het recht op correctie op grond van artikel 16 AVG, het recht op annulering op grond van artikel 17 AVG, het recht op beperking van verwerking op grond van artikel 18 AVG en het recht op gegevensoverdracht op grond van artikel 20 AVG. Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot de in het eerste deel - Algemene informatie onder punt 1 en 2 genoemde instanties.

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. De intrekking moet, indien mogelijk, aan de in het eerste deel – Algemene informatie onder punt 1 en 2 genoemde instanties worden gericht.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor heroal is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW)

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken, wat aan het einde van deze privacyverklaring nader wordt toegelicht.

II. Verwerking van persoonsgegevens

1. Automatische verzameling van toegangsgegevens/server-logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevensrecords automatisch opgeslagen voor elke opvraging:

 • IP-adres van de verzoekende computer
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil van de zone Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Elke hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waarvan de opvraging afkomstig is
 • Browsertype, taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem en de interface

De persoonsgegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang is om het beheer en de weergave te vergemakkelijken en om de stabiliteit van onze website en de mogelijkheid om hacking te detecteren en te volgen te waarborgen.

2. Cookies

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies kunnen worden verzonden bij het openen van een pagina en maken een toewijzing van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (de zogenaamde permanente cookies).

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan, of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Reeds ingestelde cookies kunt u verwijderen. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd.

Vereiste cookies:

Vereiste cookies zorgen ervoor dat alle functies van de site volledig kunnen worden weergegeven en gebruikt.

 • tracking (Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en cookies kunnen worden geladen. Als u het gebruik van cookies deactiveert, wordt deze cookie niet ingesteld.)
 • PHPSESSID (Deze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties en zorgt ervoor dat alle functies van de pagina op basis van de PHP-programmeertaal volledig kunnen worden weergegeven.)

Analytische cookies:

Analytische cookies zijn afkomstig van derde partijen en verzamelen informatie over hoe onze site wordt gebruikt, zodat we de inhoud en aantrekkingskracht ervan kunnen verbeteren en zo de bruikbaarheid en gebruikerservaring kunnen verbeteren.

 • _ga (Google Analytics)
 • _gat_UA-43175119-1 (Google Analytics)
 • _gid (Google Analytics)
 • _dc_gtm_UA-43175119-1 (Google Tag Manager)
 • Matomo (alleen heroal Communicator)

Marketing cookies:

Marketing cookies zijn afkomstig van externe bedrijven (cookies van derden) en worden alleen voor marketingdoeleinden gebruikt. De cookies helpen om meer gerichte advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en die zijn aangepast aan de interesses van de gebruiker. Deze cookies worden ook gebruikt om de frequentie van een advertentie te beperken en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

 • fr (Facebook)
 • IDE (Doubleclick)
 • NID (Google)
 • 1P_JAR (Google)
 • CONSENT (Google)
 • UULE (Google)
 • DV (Google)
 • SSID (Google)
 • SID (Google)
 • APISID (Google)
 • OGPC (Google)
 • SAPISID (Google)
 • HSID (Google)
 • AID (Google)
 • PREF (YouTube)
 • VISITOR_INFO1_LIVE (YouTube)
 • YSC (YouTube)CM (Adform)
 • CM14 (Adform)
 • cid (Adform)
 • uid (Adform)
 • C (Adform)

De verwerking van persoonsgegevens als gevolg van het standaard gebruik van cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang liggen in de toegenomen functionaliteit van onze website en direct marketing. Raadpleeg de volgende paragrafen voor meer informatie over elk van de functies die zijn ingeschakeld door cookies.

3. Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres van de gebruiker door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en van het internet te leveren aan de exploitant van de website.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in hun browsersoftware voorkomen. Deze site wijst de gebruikers er echter op dat ze in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. hun IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

U kunt de verzameling van gegevens door Google Analytics op onze site voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:  U kunt hier klikken om Google Analytics te deactiveren.

De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang liggen in de analyse van het gebruik van onze website.

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of naar www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

4. Matomo (voorheen Piwik)

Heroal Communicator maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren.

Voor deze analyse worden cookies op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt exclusief opgeslagen op onze server in Duitsland. U kunt de analyse voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. Als u het opslaan van cookies blokkeert, wijzen wij u erop dat u de heroal Communicator misschien niet volledig kunt gebruiken. Het verhinderen van de opslag van cookies is mogelijk door de instelling in uw browser.

De heroal Communicator gebruikt Matomo met de extensie “AnonymizeIP”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, wat betekent dat directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Het IP-adres dat door Matomo vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. Het doel en ons legitieme belang is om ons aanbod te verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter te maken.

Het programma Matomo is een open-source project. Informatie van Matomo over de gegevensbescherming is beschikbaar op http://Matomo.org/privacy/policy.

5. Google Remarketing

We gebruiken Google Remarketing. Dit is een proces waarmee we iets opnieuw onder uw aandacht kunnen brengen. Met deze applicatie kunt u onze advertenties zien na het bezoeken van onze website terwijl u internet blijft gebruiken. Dit vindt plaats met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Op deze manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Een samenvoeging van de gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld met uw persoonsgegevens, die mogelijk door Google worden opgeslagen, vindt volgens de eigen verklaring van Google niet plaats. In het bijzonder wordt volgens Google bij remarketing pseudonimisering gebruikt.

Rechtsgrondslag is Art. 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. Het doel en het legitieme belang is direct marketing.

Ga naar https://policies.google.com/technologies/ads voor meer informatie over privacy bij het gebruik van Google Remarketing.

6. Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneresultaten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID's om conversies bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later naar de website van de adverteerder gaat met dezelfde browser en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

Vanwege de marketingtools die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van gegevens die zijn verzameld door Google door het gebruik van deze tool. Door DoubleClick te integreren, ontvangt Google de informatie dat u toegang heeft gehad tot het relevante gedeelte van onze website of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren verhinderen: a) door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt; b) door de cookies uit te schakelen voor het tracken van conversies, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies uit het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen - deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. Het doel en ons legitieme belang ligt in direct marketing en controle van onze reclamecampagnes.

Meer informatie over DoubleClick door Google op https://www.google.com/doubleclick en http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals algemene gegevensbescherming door Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Facebook Custom Audiences

De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; “Facebook“). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties weergeven (“Facebook Ads”) als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden verzameld en informeren u daarom op basis van onze beschikbare kennis: Door Facebook Custom Audiences te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende webpagina van onze website, of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd voor een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres en andere identificerende functies te weten komt en opslaat.

Het uitschakelen van de “Facebook Custom Audiences”-functie is beschikbaar voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG. Het doel en ons rechtmatige belang zijn direct marketing.

Ga naar https://www.facebook.com/about/privacyvoor meer informatie over het verwerken van gegevens via Facebook. Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich tevens aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

8. Social Media Plug-Ins

We gebruiken de volgende plug-ins voor sociale media: Pinterest. De aanbieder van de plug-in ontvangt de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende webpagina van onze online service. Bovendien worden automatisch verzamelde toegangsgegevens verzonden. Dit zijn bijvoorbeeld de naam van de internetprovider, de naam van de gebruikte internetbrowser, de datum en tijd van de respectieve toegang, de hoeveelheid verzonden gegevens, het IP-adres of de beschrijving van de gebruikte webbrowser. De plug-in verzendt dus persoonsgegevens van u naar de betreffende aanbieder van de plug-in en slaat deze daar op (bij Amerikaanse providers in de VS).

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de providers van de plug-ins zijn verzameld.

De leveranciers van de plug-ins slaan de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruikersprofielen en gebruiken deze ten behoeve van van reclame, marktonderzoek en/of aangepast ontwerp van hun website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit uit te voeren.

De gegevensverzameling door de respectieve aanbieder van de plug-in wordt uitgevoerd ongeacht of u een account heeft en daar bent ingelogd. Als u bent aangemeld bij de aanbieder van de plug-in, worden uw verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in-provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze met uw contacten in het openbaar.

Met de plug-ins kunnen we communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het interessanter voor u als gebruiker kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

Raadpleeg de onderstaande privacyverklaringen voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en hoe deze wordt verwerkt door de betreffende plug-in-provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Het adres van de betreffende aanbieder van plug-ins en koppeling van de bijbehorende privacyverklaringen:

a) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS.

De privacyverklaring van Pinterest met meer informatie over het doel, de reikwijdte en de verwerking van gegevens door Pinterest, evenals uw rechten vindt u hier: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9. Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google. Google Maps is daarnaast geïntegreerd met de twee klikken-oplossing. Als u instemt met het gebruik van Google Maps op een subpagina waar Google Maps is ingesloten en u de plug-in activeert, zal Google u laten weten dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser verzendt naar Google. Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen, of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u uw Google profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of aanpassing van haar website. Als u rechten wilt uitoefenen, zoals het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, moet u contact opnemen met Google.

Wij baseren het gebruik van Google Maps op artikel 6, lid 1, onder f) VGA. Het doel en het legitieme belang zijn de verstrekking van de kaartfunctie aan de gebruikers van onze website.

Door gebruik te maken van Google Maps, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Google Maps. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn hier te vinden: [Gebruiksvoorwaarden van Google Maps (Link: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html)]. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Inc., raadpleegt u de Privacyverklaring van Google Inc., die u hier kunt vinden: [Privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het Privacy Shield van de EU en de VS (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

10. YouTube

We hebben YouTube-video’s geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en direct kunnen worden afgespeeld vanaf onze website. De video’s zijn geïntegreerd in de “uitgebreide privacymodus”, d.w.z. dat u geen gegevens over uzelf als gebruiker aan YouTube overdraagt als u de video's niet afspeelt. Alleen als u een video afspeelt, worden de gegevens die in de volgende alinea worden genoemd, verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de video af te spelen, ontvangt YouTube de informatie waartoe u toegang heeft verkregen tot de bijbehorende subpagina van onze website. Bovendien worden ook gegevens verzameld, die uw browser naar YouTube stuurt. Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u kunt inloggen of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u uw YouTube profiel niet wilt koppelen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en/of aanpassing van haar website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. Als u rechten wilt uitoefenen, zoals het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, moet u contact opnemen met Google.

We baseren de integratie van YouTube-video’s op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het doel en het legitieme belang is het aanbieden van YouTube-video's op onze website om de gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden.

Zie [Privacyverklaring van Google (Link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy)] voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van uw gegevensverzameling en -verwerking via YouTube. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten en de instellingen om uw privacy te beschermen. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

11. heroal Communicator

Als gebruiker van de heroal Communicator heeft u de mogelijkheid om documentatie over producten van heroal, zoals catalogi en bouwtekeningen, en verschillende softwaretools en software voor het beheren en weergeven van informatie te bekijken en/of te downloaden en/of op andere wijze te gebruiken. Tevens kunt u via de heroal Communicator elektronisch met heroal communiceren. De gegevens die u bij het aanmelden voor gebruik van de heroal Communicator heeft opgegeven (persoonlijke gegevens), slaan wij op in ons Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) en voegen wij samen met de daarin eventueel reeds opgeslagen klantgegevens. In dit systeem leggen wij ook vast welke documenten u heeft gedownload. Bovendien evalueren wij de gegevens over uw gebruik van de heroal Communicator, bijvoorbeeld welke functies binnen de heroal Communicator worden gebruikt, op geanonimiseerde wijze. De resultaten van deze evaluatie worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van de heroal Communicator en kunnen niet worden herleid tot uw persoon.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), f) AVG Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang ligt in de klantenservice, het aanbieden van de genoemde inhoud, het contracteren en het kunnen beantwoorden van de aan ons geadresseerde berichten.

12. Contact

Op onze website vindt u contactformulieren die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact (b.v. zoeken naar gespecialiseerde partners). Als alternatief is contact mogelijk via de opgegeven e-mailadressen. Als u via één van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen wij de ingevoerde en verstrekte persoonsgegevens.

De verwerkte persoonsgegevens zijn in het geval van het gebruik van het contactformulier afkomstig van de ingevoerde stamgegevens (verplichte velden: Voornaam, achternaam, e-mailadres, adres; vrijwillige velden: Telefoonnummer, producten die voor u interessant zijn). Als u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw e-mailadres en alle persoonsgegevens verwerken die voortvloeien uit de tekst van de e-mail.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) VGA. Het doel van de gegevensverwerking en ons legitieme belang ligt in de klantenservice en in het kunnen beantwoorden van berichten die aan ons zijn gericht.

13. Nieuwsbrief

heroal verstuurt nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrief") op basis van de toestemming van de ontvangers of wettelijke toestemming.

In onze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen en nieuws rond om heroal en het heroal assortiment.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Na aanmelding wordt een e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd met het verzoek de ontvangst van de nieuwsbrief te bevestigen. Als u uw aanmelding niet binnen 60 dagen bevestigt, worden uw gegevens weer gewist. Daarnaast slaan we telkens de door u gebruikte IP-adressen en tijden van aanmelding en bevestiging op. De double-opt-in-procedure dient om uw aanmelding te kunnen bewijzen en, indien nodig, om een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen nagaan.

Uw e-mailadres is de enige verplichte opgave voor het toezenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te zenden. (Wettelijke grondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG)

Voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief wordt informatie over het openings- en klikgedrag geregistreerd. Een afzonderlijke herroeping van de resultaatmeting is niet mogelijk.

U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de in elke e-mail-nieuwsbrief vermelde link, via een e-mail aan info@heroal.de of door een bericht naar de contactgegevens die in het impressum staan vermeld.

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken we het e-mailmarketingplatform Mailchimp:

E-mailmarketingplatform; dienstverlener: „Mailchimp“ – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; Website: https://mailchimp.com; privacyverklaring: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

14. Hotjar

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link.

You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.

15. Adform A/S

Om advertenties weer te kunnen geven die relevant zijn voor gebruikers worden cookies van Adform A/S,

Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken geplaatst. Daartoe worden in pseudonieme gebruikersprofielen informatie over het besturingssysteem, de browserversie, ip-adressen, geografische positie en het aantal clicks of views opgeslagen. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Verzamelen van het aantal bezoekers van onze website
 • Vastleggen van de volgorde, waarin een bezoeker de verschillende onderdelen van onze website bezoekt
 • Beoordeling welke onderdelen van onze website moeten worden aangepast
 • Optimalisatie van onze website

Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Uw deactivatiemogelijkheid

Door op deze link te klikken, kunt u een opt-outcookie laten plaatsen, waardoor verdere verzameling van gegevens wordt verhinderd: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

U kunt ook door middel van de instellingen van uw browser voorkomen dat er cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies regelmatig laten verwijderen. Let er in dat geval op dat ook het opt-outcookie wordt verwijderd, zodat u eventueel bezwaar weer opnieuw moet uitoefenen.

16. Microsoft Advertising

Op onze website maken we gebruik van remarketing en conversiontracking van Microsoft Advertisings (voorheen: Bing Ads). Het gaat hierbij om een dienst van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA, in het vervolg aangeduid met „Microsoft”. Deze maakt gebruik van het zogenaamde Universal Event Tracking (UET).

Microsoft garandeert op basis van certificering volgens het EU-VS-privacyschild („EU-U.S. Privacyshield“) dat ook bij gegevensverwerking in de Verenigde Staten wordt voldaan aan de voorwaarden voor Europese gegevensbescherming. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, de optimalisatie en het economisch beheer van onze website.

Door één klik van u op een getoonde advertentie van ons bij de zoekmachine van Bing wordt door Microsoft een cookie met trackingfunctionaliteit via uw internetbrowser op uw eindapparaat opgeslagen. Deze trackingcookie is niet bedoeld voor persoonlijke identificatie en is 180 dagen geldig. Zo lang de cookie nog geldig is, kunnen Microsoft en wij bij het bezoek van bepaalde websites nagaan dat u op onze Bing-reclame heeft geklikt en naar onze website werd geleid.

Microsoft gebruikt de verzamelde informatie om ons statistieken met betrekking tot de websitebezoekers ter beschikking te stellen. Dit houdt onder andere in: informatie over het aantal bezoeken aan onze Bing-reclame, alsmede het bezoek dat daarop aansluitend aan onze website werd gebracht. Wij ontvangen op deze wijze echter geen informatie waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren.

Door middel van het zogenaamde cross device tracking (het meten van gebruikersgedrag over verschillende apparaten heen) is Microsoft bovendien in staat om gebruikersgedrag op verschillende eindapparaten te volgen. Op deze wijze is Microsoft in staat om op verschillende apparaten gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

Indien u het hiermee niet eens bent, heeft u de mogelijkheid om de opslag van cookies tegen te gaan via de betreffende instellingen van uw internetbrowser. Mocht u over een Microsoft-account beschikken, dan kunt u dit bovendien nog aanpassen via de website https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=en-GB. Ook biedt Microsoft via https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement en https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 meer informatie over Microsoft Advertising, het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan en achtergronden met betrekking tot de bescherming van uw privésfeer.

17. Usercentrics Consent Management Platform

Dit is een toestemmingbeheerservice. Verwerking companies: Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany.

Gegevensdoeleinden:

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Opslag van toestemming

Gebruikte technologieën:

 • Cookies
 • Local storage

Gegevensattributen:

 • Toestemming "Ja" of "Nee"
 • Logbestandsgegevens (IP (geanonimiseerd))

Verzamelde gegevens: Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Apparaatgegevens
 • Browser informatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in en opt-out gegevens
 • Datum en tijd van bezoek

Wettelijke grondslag: Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld: Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR.

Locatie van verwerking: Europese Unie (Consent-database bevindt zich in België). Bewaartermijn: De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en de intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Een gegevensexport vindt plaats na beëindiging van het contract.

Gegevensontvangers: Usercentrics GmbH

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf: datenschutz@usercentrics.com. Verdere informatie en opt-out: Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy/.

18. LinkedIn Insight and Conversion Tracking

We use LinkedIn’s Insight Tag on this website. The LinkedIn Insight Tag generates a LinkedIn “browser cookie” that collects the following data:

 • IP address,
 • Timestamp,
 • Page activities,
 • demographic data from LinkedIn if the user is an active LinkedIn member.

This technology enables us to monitor the performance of our ads and read information regarding user interaction on our website. The LinkedIn Insight Tag is embedded on our website in order to connect to the LinkedIn Server if and when you visit our site and are logged into your LinkedIn Account while doing so. We process your data in order to evaluate campaigns and collect information about users who might have reached our website via our LinkedIn campaigns. We process your data because you have given your consent and we have a legitimate interest in processing your data, Art. 6 (1)(a) and (f) EU GDPR. We store your data for as long as we need it for the respective purpose (evaluation of campaigns) and/or as long as you haven’t objected to the storage of your data or revoked your consent. The collected data is encrypted. Find more information here. Have a look at LinkedIn’s privacy policy and the LinkedIn Opt-Out.

Informatie over uw recht op het maken van bezwaar volgens Art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die zijn verricht op basis van artikel 6, lid 1, onder f) VGA (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, nr. 4 VGA.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het beweren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct markerting. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Het bezwaar kan op een informele wijze worden gemaakt en, indien mogelijk, worden gericht aan de instanties die in de privacyverklaring worden genoemd in het eerste deel - Algemeen deel onder de punten 1 en 2.