St. Vincenz hospital, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Przemysł & Handel
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal W 72
Products:

Window systems

Location:
Paderborn, Germany
Construction year
2013

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: