Impressum

Ustawa o telemediach (TMG)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚĆ

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Niemcy)

Telefon +49 5246 507-0
Faks +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

OSOBIŚCIE ODPOWIEDZIALNY WSPÓLNIK

heroal – Johann Henkenjohann Verwaltungs GmbH, Handelsregister Amtsgericht Gütersloh, HRB 2440

ZARZĄD:
Dr. Max Schöne
Jürgen Peitz
Dr. Ramon Knollmann

NUMER VAT- UE:
DE126777024

WPIS W REJESTRZE HANDLOWYM:
Rejestr handlowy
Sąd rejonowy Gütersloh
HRA 3714

WSKAZÓWKA O ZNAKACH ZASTRZEŻONYCH:
Wszystkie znaki firmowe / handlowe, logo i marki serwisowe znajdują się w posiadaniu firmy heroal lub producentów produktów i nie mogą być wykorzystywane lub kopiowane bez pisemnej zgody właściciela.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH:
1) Wszelkie treści na tej i wszystkich innych stronach, włącznie z ilustracjami, tekstem, audio, wideo i innymi plikami, są własnością firmy heroal i materiałami objętymi prawami autorskimi.
2) Każda osoba jest autoryzowana do wglądu strony, jej wyświetlania i drukowania z niej dokumentów do użytku prywatnego, niekomercyjnego, o ile na wszystkich dokumentach będzie widniał znak firmowy.

Absolutnie zabrania się kopiowania, wykorzystywania, zmiany, transferu, rozpowszechniania lub umieszczania na innych serwerach części lub fragmentów treści i informacji z tej strony internetowej bez pisemnej zgody firmy heroal.

OGÓLNE WSKAZÓWKI ZGODNIE Z USTAWĄ O TELEMEDIACH:
Odpowiedzialność za strony internetowe podmiotów trzecich, do których odsyła wydawca przez tak zwane linki, ponosi dany oferent. Wydawca nie odpowiada za treść takich stron podmiotów trzecich.

Ponadto strona internetowa wydawcy może być linkowana bez jego wiedzy przez inne strony internetowe poprzez tak zwane linki. Wydawca nie przejmuje odpowiedzialności za prezentację, treść lub jakiekolwiek powiązanie z orientacją polityczną wydawcy na stronach internetowych podmiotów trzecich.

Wydawca odpowiada za treści obce tylko wówczas, gdy posiada o nich wiedzę (tj. także o niezgodnych z prawem lub karalnych treściach) i mógłby w miarę możliwości technicznych i swoich własnych zapobiec korzystaniu z nich. Wydawca nie jest jednak, zgodnie z ustawą o telemediach, zobowiązany do ciągłej kontroli treści obcych.