Informacje prawneInformacje prawne

Treść tej strony internetowej
Przeglądając tę stronę internetową lub korzystając z jej treści w inny sposób (także poprzez ściąganie oprogramowania), powinni Państwo zastosować wszystkie konieczne środki, by zapewnić, że treści, z których Państwo korzystają, są wolne od wirusów i nie mogą zakłócać lub uszkodzić działania Państwa komputera w inny sposób, oraz że ściągane oprogramowanie jest kompatybilne z Państwa oprogramowaniem.

Mimo najwyższej staranności w zapewnieniu na tej stronie internetowej treści kompletnych, prawidłowych i aktualnych, nie przejmujemy za te treści żadnej odpowiedzialności. Dlatego nie powinni Państwo działać na podstawie tych treści lub rezygnować z działań, tylko zwrócić się do firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, żebyśmy mogli udostępnić Państwu konieczną dokumentację i zaoferować naszą pomoc.

Wszelkie treści na niniejszej stronie należą do firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG lub podmiotów trzecich. Powielanie lub wykorzystywanie tych treści lub ich części w jakikolwiek sposób jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Nie udziela się licencji na powielanie lub wykorzystywanie treści do innych celów niż zwykłe przeglądanie.

Jeśli powielają Państwo część treści do prywatnych, niekomercyjnych celów, muszą Państwo podać firmę heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG jako źródło, w którym wskażą Państwo w kopii na niniejszą stronę internetową (http://www.heroal.com).

Teksty, zdjęcia, filmy, rysunki, grafiki, dane mogą podlegać ochronie prawami autorskimi i należą albo do firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, albo są wykorzystywane przez firmę heroal jako licencjobiorcę.

Marki, włącznie z logo, sloganami itp. są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi, które należą albo do firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, albo są wykorzystywane przez firmę heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG jako licencjobiorcę.

Produkty lub metody produkcji, które są pokazane lub opisane na niniejszej stronie, mogą podlegać innej prawnej ochronie własności intelektualnej i są wykorzystywane przez firmę heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG jako licencjobiorcę.

Na korzystanie z tych praw chronionych nie udziela się żadnej licencji. Wskazujemy na to, że firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG starannie monitoruje naruszenia swoich praw autorskich i ściga je, również na podstawie prawa karnego.

Dane użytkowników tej strony
Firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG zapisuje nieosobowe informacje o użytkownikach tej strony z zamiarem jej uzupełniania i ulepszania, by móc zaoferować użytkownikom najlepsze możliwe korzystanie i najlepsze możliwe treści. Informacje osobowe są zapisywane tylko wówczas, gdy zostały nam wyraźnie udostępnione przez użytkownika. Takie informacje obejmują nazwisko, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail i są wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego zostały udostępnione, chyba że zgodzili się Państwo wyraźnie na innego rodzaju wykorzystanie.

Dane osobowe i nieosobowe, przechowywane przez firmę heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, są traktowane poufnie i nie udostępnia się ich oraz nie przekazuje w inny sposób podmiotom trzecim.

Dokumenty, które firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG otrzymuje za pośrednictwem tej strony, nie obowiązują jako poufne i są swobodnie dostępne. Firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG ma prawo powielać, wykorzystywać, uzupełniać i transferować te dokumenty, włącznie z zawartymi w nich ideami produktów lub metod produkcji oraz know-how.

Linki do innych stron internetowych
Przy korzystaniu z linków na tej stronie do innych stron należy pamiętać, że opuszczą Państwo tę stronę. Strona, którą Państwo otwierają, jest niezależna od tej strony. Jej treść nie podlega kontroli firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG.

Udostępniając linki do innych stron, firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG nie przejmuje żadnej gwarancji za treść stron, które Państwo otwierają. Firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG wyklucza wyraźnie jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze za pośrednie i bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku otwierania tych stron, przeglądania ich lub korzystania z zawartych na nich treści, bez względu na przyczynę szkody i bez względu na to, czy firma heroal przewidziała wystąpienie szkody lub ryzyko jej wystąpienia lub wskutek zaniechania usunięcia linków do strony powodującej szkodę albo z innych przyczyn musiałaby to przewidzieć.

Linki do tej strony internetowej
Jeśli strona podmiotu trzeciego zawiera link do tej strony, wówczas firma heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG nie wyraziła zgody ani na link, ani na treść strony internetowej podmiotu trzeciego – o ile o takiej zgodzie wyraźnie nie wspomniano – a pomiędzy firmą heroal a właścicielem innej strony internetowej nie ma jakichkolwiek powiązań.

Inne wskazówki prawne w odniesieniu do tej strony internetowej
Części tej strony internetowej mogą podlegać szczególnym wskazówkom prawnym, które uzupełniają niniejsze ogólne wskazówki prawne. Niniejsze ogólne wskazówki prawne nie podlegają ograniczeniu lub zmianie przez takie szczególne wskazówki prawne.