Residence Garden Towers, Czech Republic

Back to dashboard
Type of property:
Hotel & Mieszkanie
Project type:
New building
System:
heroal W 72, heroal C 50, heroal S 57, heroal D 72
Products:

Window systems, Lifting/Sliding systems

Location:
Prague, Czech Republic
Construction year
2017

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: