Assembly hall with office building, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Przemysł & Handel
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal W 72, heroal D 72
Location:
Rheinau, Germany
Construction year
2022
Für die Variable objectRef.object.processor ist kein Wörterbucheintrag angelegt worden
Berma GmbH Glaserei, Fensterbau

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: