Assembly hall with office building, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Przemysł & Handel
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal D 72, heroal W 72
Location:
Rheinau, Germany
Construction year
2022
Producenci:
Berma GmbH Glaserei, Fensterbau

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: