Budynek biurowy Kolding, Denmark

Back to dashboard
Type of property:
Biuro & Administracja
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal VS Z
Location:
Kolding, Denmark
Architekt:
Jesper Thyge Brøgger Architektur & Design

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: