Residential house near Wuppertal, Germany

Back to dashboard
System:
heroal S 77 SL, heroal W 72, heroal D 72
Location:
Wuppertal, Germany
objectRef.object.architect
oxen architekten
Construction year
2018
objectRef.object.processor
Brandenstein GmbH

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: