Headquarters Ovesco Endoskopy AG Tuebingen, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Biuro & Administracja
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal VS Z, heroal W 72
Location:
Tuebingen, Germany
Construction year
2018
Producenci:
Eppler Fenster GmbH Co. KG

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: