Vacation home on the island of Ruegen, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Hotel & Mieszkanie
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal D 92 UD, heroal IS, heroal W 72, heroal S 77 SL
Location:
Ruegen, Germany
Architekt:
Peggy Kastl

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: