Vacation home on the island of Ruegen, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Hotel & Mieszkanie
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal IS, heroal S 77 SL, heroal W 72, heroal D 92 UD
Location:
Ruegen, Germany
objectRef.object.architect
Peggy Kastl

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: