Residence in Menden, Germany

Back to dashboard
Type of property:
Hotel & Mieszkanie
Project type:
Nowa budowa
System:
heroal FMR HC, heroal RS 37, heroal W 72, heroal C 50, heroal S 77
Location:
Menden, Germany
objectRef.object.architect
Luig Architekturbüro

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów heroal: