heroal C 50

System różnorodnych rozwiązań fasadowych

System fasadowy heroal C 50 z izolacją termiczną sprawdza się jako pionowa fasada słupowo-ryglowa, ryglowa lub słupowa. Fasady heroal mogą być również wykorzystywane do budowy przeszklonych piramid dachowych, dachów lub ogrodów zimowych. Ofertę systemową uzupełnia swoboda projektowania możliwa dzięki różnorodnym profilom maskującym oraz dociskowym.

Firma heroal oferuje innowacyjną koncepcję izolacji termicznej. Wypełnione pianką izolatory i jednoczęściowa uszczelka oferują wiele możliwości podczas montażu, transportu i stosowania prowadnic do wkrętów. Wszystkie te zalety charakteryzują cały system i mają wartość dla wszystkich wariantów projektowych. Koncepcja izolacji również ma zastosowanie we wszystkich wariantach konstrukcyjnych i zmniejsza wymagania związane z przechowywaniem. Dzięki systemowi fasadowemu heroal C 50 osiągnięto wartości współczynnika przenikania ciepła równe Uf = 1,2 W/m2K. Ten system zapewnia zoptymalizowany nawiew i odwodnienie.


Widok w przekroju

Wymiary systemu

Widoczna szerokość [mm]
50
Głębokość konstrukcyjna [mm]
28 - 260
Głębokość profilu ryglowego [mm]
6 - 215
Grubość szkła/wypełnienia [mm]
8 - 62
Maks. waga elementu wypełnieniowego [kg]
800

Parametry wytrzymałościowe

1,2 - 1,7 Termoizolacja (Uf w W/[m2 · K])
AE* Przepuszczalność powietrza
Termoizolacja (Uw w W/[m2 · K])
RE 1200 Deszczoszczelność
2kN/m2 Odporność na obciążenia wiatrem
46db Klasa izolacja dźwiękowej
RC 3 Odporność na włamanie
Siła załączająca
I5/E5 Udarność
Wytrzymałość mechaniczna
Nośność urządzeń zabezpieczających
Wytrzymałość

* Przepuszczalność powietrza < 0,5 m3/h·m przy ciśnieniu > 600 PA

heroal Communicator

SITEMAP