Wskazówka: W przeglądarce zdezaktywowano zapisywanie plików cookies. Niektóre prezentacje i funkcje niniejszej strony internetowej dostępne będą dopiero po aktywowaniu.

OK

heroal DF

Technologia okuciowa heroal DF dla systemów drzwi obiektowych i domowych gwarantuje maksymalną elastyczność i jest zgodna z zasadą uniwersalnego wzornictwa, które w każdej chwili można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, wyróżniając się jednocześnie intuicyjną i łatwą obsługą.

Przyczyniają się do tego w znacznym stopniu różnorodne kombinacje elementów mechanicznych i elektronicznych oraz jednolite ­wymiary zamków. Okucia drzwiowe heroal są kompatybilne z najnowszymi technologiami, takimi jak Entry i Bluetooth, które dodatkowo zwiększają komfort obsługi. Sprawdzone jednostki okuciowe do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zgodne z DIN EN 179 lub DIN EN 1125 należą do standardu. Dzięki zintegrowaniu różnych funkcji czas przechowywania komponentów zamka można skrócić do jednej czwartej czasu przy możliwości aż czterokrotnego użycia w drzwiach. Warianty okucia z funkcją antypaniczną oraz funkcją samoblokowania i blokady, wielokrotnej, z dźwigniami przeciwpanicznymi lub wariantami otwierania poprzez pchnięcie stanowią dopełnienie całego programu.

heroal Communicator

SITEMAP