Účinná tepelná izolace

Flexibilní okenní systém pro každou oblast použití
Inovační izolace, nová měřítka po stránce funkčnosti a nejvyšší flexibility pro každou oblast použití: to představuje okenní systém heroal W 72 i . Stejně jako ostatní systémy značky heroal je i tento systém věrný vůdčí myšlence udržitelného rozvoje.

Základem pro tuto inovační generaci oken je profilový systém vyvinutý společností heroal z hliníkových otevřených profilů, polyamidových izolačních můstků a tepelně izolační zóny zcela vyplněné pěnou. Systém heroal W 72 i si Vás podmaní svými filigránovými šířkami pohledů, kterými dává velký prostor tvořivosti. Vsazený rámový profil lze integrovat do fasádního systému C 50 . Systém heroal W 72 i nabízí maximální průhlednost, tepelnou izolaci a elegantní design bez viditelných křídel a zasklívacích lišt.

Kombinace se zakrytě ležícím kováním systému propůjčuje elegantní design. Díky jedinečné inovativní geometrii můstků heroal W 72 dosahuje při hloubce konstrukce 72 mm u rámu a 84 mm u křídla hodnoty Uw, které bez použití rámů a izolace polodrážky pro sklo splňují požadavky norem na tepelnou izolaci oken, které jsou v současnosti platné a také další požadavky EnEV. Systém v sobě slučuje nejvyšší kvalitu s minimální spotřebou energie a materiálů při jeho výrobě a maximální úsporu energií a nákladů během celé doby své životnosti.

V případě varianty pro řešení objektů, která mimořádně šetří zdroje, jsou můstky kompletně vyráběny z materiálů z obnovitelných zdrojů. Tepelně izolační pěna bez freonů H-FCKW v modulárních oblastech tepelně izolačních zón chrání ozónovou vrstvu. Systém heroal W 72 – ke kterému patří i okenní systém heroal W 72 i – byl za tento přístup, důsledně zaměřený na udržitelný rozvoj, vyznamenán Cenou za inovaci v architektuře 2012. V této souvislosti byl mimořádně oceněn inovační izolační můstek, pomocí něhož tento systém dosahuje tepelně izolačních hodnot, které by byly jinak možné jen nasazením dodatečných tepelně izolačních materiálů.