Trvalá udržitelnost

Díky energeticky účinným, recyklovatelným systémům a odpovědnému myšlení a jednání vytváříme udržitelný životní prostor pro současnou generaci i pro budoucí generace.

Komplexní jednání orientované na budoucnost

Jako rodinná firma orientovaná na budoucnost jsme si plně vědomi naší odpovědnostivůči společnosti, ale stejně tak k životnímu prostředí, které nás obklopuje. Naším cílem je zlepšit životní, bytové a pracovní podmínky jak pro současnou generaci, tak pro generace budoucí. Prostřednictvím naší nabídky vysoce kvalitních, odolných, recyklovatelných systémových řešení přispíváme k udržitelnému stavebnictví a podněcujeme stavitele a architekty v koncipování dnešních i budoucích staveb takovým způsobem, aby byly individuální, komfortní, bezpečné a aby se v nich dobře žilo. Naše chápání trvalé udržitelnosti a odpovědnosti je však podstatně širší a zahrnuje všechny aspekty naší podnikatelské činnosti.

Náš příspěvek k udržitelné budoucnosti

„Jsme rodinná firma s více než 140 lety zkušeností, takže udržitelné myšlení a jednání je nedílnou součástí naší DNA. Přitom se nespoléháme jen na energeticky účinné a recyklovatelné produkty. Trvalou udržitelnost vnímáme jako komplexní koncepci zahrnující všechny aktivity našeho podniku – v rámci celého hodnotového řetězce. Prostřednictvím budování zdravých, flexibilních pracovišť umožňujících sladit pracovní a rodinný život a prostřednictvím individuálních nabídek zaměřených na osobní rozvoj zaměstnanců podporujeme i rozmanitost a osobní rozvoj našich pracovníků a pracovnic.“

Dr. Max Schöne, jednatel

Praktické aplikování trvalé udržitelnosti ve společnosti heroal

Pro nás – jako pro výrobce inovativních, kvalitních hliníkových systémů pro rolety, protisluneční ochranu, rolovací vrata, okna, dveře, fasády a zastřešení – je důležité vnímat trvalou udržitelnost komplexním pohledem. To se týká jak naší nabídky produktů, tak naší moderní výroby a celého dodavatelského řetězce. Prostřednictvím nezávislých certifikací prokazujeme vysoké nároky, které klademe na trvalou udržitelnost a na bezpečnost a kvalitu našich produktů a podnikových procesů. Kromě toho usilujeme o ochranu životního prostředí a také o podporu zaměstnanců a regionu. Přitom jsme si vědomi společenské odpovědnosti, kterou jako podnik rádi přebíráme.

Udržitelná výstavba
Produkty

Naše odolné, recyklovatelné hliníkové systémy splňují všechny požadavky na energetickou účinnost staveb – využíváme tepelně izolované profily pro pasivní domy, komponenty s nejlepšími hodnotami prostupu tepla (hodnoty U) a inovativní těsnicí technologie heroal.

Trvale udržitelná produkce
Výroba

V rámci naší výroby používáme nejmodernější zařízení. Díky tomu jsme schopni dosáhnout s minimálním výdejem energie mimo jiné skvělých výsledků v oblasti povrchové úpravy. K výrobě našich profilů používáme z 85 % recyklovaný hliník.

Trvale udržitelné dodávky
Dodavatelský řetězec

Systémová řešení heroal se vyrábějí v našich výrobních závodech ve Verl a Hövelhof v Německu. Tak jsme schopni dodržovat nejvyšší standardy kvality a zajistit efektivní fungování dodavatelského řetězce. Pro dodávky v rámci Evropy využíváme naši vlastní moderní, energeticky efektivní flotilu nákladních vozidel.

Trvale udržitelné jednání
Životní prostředí

Snižujeme spotřebu obalových materiálů a k balení našich produktů používáme recyklovatelné fólie. Průběžně snižujeme objem chemických odpadů, které vznikají v rámci výrobního procesu, a tyto odpady likvidujeme v souladu s platnými právními předpisy.

Trvale udržitelná práce
Zaměstnanci

Společně s naším týmem vyvíjíme produkty a řešení obohacující život a práci v budovách budoucnosti. Přitom dlouhodobě dbáme na týmovou práci, stabilitu, bezpečná pracoviště a na pracovní prostředí se vztahy založenými na čestném jednání a respektu.

Trvale udržitelné myšlení
Společnost

Nám, jako regionálnímu zaměstnavateli, leží na srdci naše životní prostředí a místní občané. Prostřednictvím finančních nebo věcných darů podporujeme místní nadace, humanitární organizace, kulturní zařízení a rovněž regionální školy a sportovní svazy.


Používáme recyklovatelný hliník


Značkou Cradle to Cradle Certified® se označují cirkulární a odpovědně vyráběné produkty, případně použití materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně nezávadné a recyklovatelné. Pozitivní vliv systémů heroal na člověka a životní prostředí je možné doložit v celém řetězci přidané hodnoty. Společně s dodavateli, projektanty, architekty, zpracovateli a staviteli komplexním způsobem přispíváme k udržitelné budoucnosti a zároveň se měřitelným způsobem podílíme na dosažení klimatických cílů OSN.

Další informace o certifikátu Cradle to Cradle >

Recyklační cyklus hliníku, který iniciovala německá organizace A|U|F, zaručuje, že ze starého kovu budou znovu vyrobeny kvalitní hliníkové profily a že budou dodrženy efektivní recyklační metody. My jako člen A|U|F usilujeme o uzavřený cyklus, který je šetrný k cenným surovinám, a proto používáme pro naše produkty recyklovaný hliník. Zatímco jiné materiály, jako jsou např. plasty, ztrácejí při každém recyklačním cyklu na kvalitě, hliník lze 100 % efektivně recyklovat – recyklovaný hliník si v ničem nezadá s primárním hliníkem. Systémy heroal lze i po desítkách let používání opět vrátit do recyklačního cyklu.

Udržitelné systémy řízení

Zaručujeme dodržování vysokých standardů ve všech oblastech a procesech v rámci celého hodnotového řetězce. K tomu využíváme efektivní management v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, energií a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a splňujeme požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 50001.

„Každý rok si stanovíme cíle v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a energií a ty pak následně odpovědně plníme. Prostřednictvím cílených opatření průběžně zdokonalujeme naše služby a aktivně přispíváme ke zvyšování energetické účinnosti a ke zmírnění dopadu na životní prostředí. Tím pokládáme základní kámen pro vývoj produktů orientovaných na budoucnost a udržitelných řešení a přispíváme k energeticky efektivnímu stavebnictví, které pomáhá zachovat životní prostor pro dnešní generaci i budoucí generace.“

Thomas Kreitz, oddělení pro řízení jakosti

Certifikace budov

Vysoce izolované, modulární systémy heroal s nejlepšími hodnotami prostupu tepla přispívají k vysokému hodnocení při certifikaci budov. Recyklovatelné produkty a systémy nenáročné na údržbu, vyrobené z materiálů s dlouhou životností, jsou ekonomickým předpokladem pro energeticky účinné stavby. K získání certifikací, jako jsou DGNB, BNB, LEED nebo BREEAM, nám pomáhá mezinárodně uznávané environmentální prohlášení o produktu (EPD) prokazující udržitelnost našich produktů.

Závazek heroal

V osobním i pracovním životě je pro každého z nás nejdůležitější mít možnost volby. To heroal velmi dobře ví. Jako rodinný podnik s více než 140 lety zkušeností věříme, že kvalita nesnese žádné kompromisy. S produkty heroal tak můžete realizovat optimální řešení pro téměř každý požadavek. Pro nás jako technologického lídra kvalita znamená vyšší efektivitu, vyšší spolehlivost a vyšší výkon. Řešení, která fungují „JEDNODUŠE. LÉPE.“

  • Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
  • Produkty prověřené kvality
  • Rodinný podnik s dlouhou tradicí
  • Made in Germany
  • Pobočka v Nizozemsku
  • Individuální design
  • Kompletní nabídka služeb
  • Nejlepší technická řešení