Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že se zajímáte o naše internetové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Chtěli bychom vás podrobně informovat o tom, jakým způsobem používáme vaše údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zjišťování, zpracovávání a používání osobních údajů („zpracování dat“) při využívání našich internetových stránek a komunikátoru heroal.

S ohledem na použitou terminologii, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“ odkazujeme na definice ve čl. 4 GDPR.

I. Všeobecné

1. Osoba zodpovědná za zpracování údajů

Za zpracování vašich osobních údajů je zodpovědný:

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefon: +49 5246 507-0; Fax +49 5246 507-222; E-mail: info@heroal.de

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřence pro ochranu osobních údajů u nás zastihnete na následujících kontaktních údajích:

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Österwieher Str. 80, 33415 Verl; Telefon: +49 5246 507-0; Fax +49 5246 507-222; E-mail: privacy@heroal.de

3. Jaké údaje a z jakých zdrojů zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně postoupíte nebo které vyplývají z používání naší webové stránky a komunikátoru heroal.

Další informace k tomuto naleznete v odstavci II – Zpracování osobních údajů.

4. K jakému účelu zpracováváme vaše údaje a na jakých právních základech?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými nařízeními o ochraně osobních údajů, zejména na základě GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a BDSG (Spolkový zákon o ochraně osobních údajů) k různým účelům. Ze zásady přichází v úvahu jako účel zpracování: Zpracování za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), hájení oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a/nebo na základě zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

Konkrétní právní základy, které potřebujeme pro zpracovávání vašich osobních údajů naleznete v odstavci II – Zpracování osobních údajů.

5. Ke komu se moje údaje dostanou?

Osobní údaje mohou obdržet naši poskytovatelé služeb spojení se zakázkou (tzv. zpracovatelé zakázky, srov. čl. 4 č. 8 GDPR). Používáme následující zpracovatele zakázky, resp. kategorie zpracovatelů zakázek:

 • Poskytovatel služeb IT
 • Google Inc.
 • Facebook Inc.
 • Pinterest Europe Ltd.
 • Matomo
 • Microsoft
 • Adform A/S
 • wiredminds GmbH
 • Hotjar
 • Mailchimp

Předávání osobních údajů třetí straně, která zpracovává osobní údaje na vlastní zodpovědnost (tzv. odpovědní, srov. čl. 4 č. 7 GDPR), neprobíhá.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Předávání vašich osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) neprobíhá.

7. Archivace údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje jen tak dlouho, dokud to vyžaduje plnění příslušného účelu zpracování.

Kromě toho podléháme různým povinnostem vztahujícím se k archivaci a dokumentování, které mimo jiné vyplývají z obchodního zákoníku (HGB) nebo daňového zákoníku (AO). Tyto povinnosti mohou být platné až po dobu 10 let.

Doba uložení se nakonec posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit například podle §§ 195 ff. občanského zákoníku (BGB) až třicet let, přičemž obvyklá promlčecí lhůta je tři roky.

8. Vaše práva

Každá osoba, které se to týká, má právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na smazání podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR. K uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na místa uvedená v prvním odstavci – Všeobecné informace pod číslem 1 a 2.

Udělený souhlas se zpracování údajů můžete kdykoli jakoukoli formou odvolat. Odvolání by mělo směřovat na místa uvedená v prvním odstavci – Všeobecné informace pod číslem 1 nebo 2.

Kromě toho vzniká také právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Příslušným dozorčím orgánem pro společnost heroal je:

Místní pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Nordrhein-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW))

Navíc máte právo vznést námitku, což je podrobněji vysvětleno na konci těchto pokynů k ochraně údajů.

II. Zpracování osobních údajů

1. Automatické zjišťování přístupových údajů / serverové logy

Při návštěvě našich webových stránek se při každém jejich spuštění automaticky uloží následující seznam:

 • IP adresa dotazujícího počítače
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma oproti greenwichskému střednímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Přístupový status / stavový kód HTTP
 • Právě přenesené množství dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Typ webového prohlížeče, jazyk a verze prohlížeče
 • Operační systém a jeho plocha

Osobní údaje ve složkách logů se zpracovávají na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracovávání údajů a naším oprávněným zájmem je jednodušší administrace a reklama, a také zajištění stability naší webové stránky a možnost rozpoznání a stíhání hackování.

2. Soubory cookie

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. V tomto případě se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení. Soubory cookie se mohou odeslat při spuštění stránky a umožňují tak přiřazení uživatele. Soubory cookie pomáhají uživatelům zjednodušit používání internetových stránek. Některé soubory cookie, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče, tedy po uzavření vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. relační cookie). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám opět identifikovat váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. perzistentní cookie).

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete informování o přenosu souborů cookie a jednotlivě rozhodnete o jejich přijetí, nebo přijetí souborů cookie v určitých případech nebo úplně vyloučíte. Již uložené soubory cookie můžete smazat. Při odmítnutí souborů cookie může být funkčnost našich webových stránek omezená.

Naše webové stránky používají následující typy souborů cookie. Jejich rozsah a způsob funkce jsou vysvětleny níže.

Nutné soubory cookie:

Nutné soubory cookie zaručují, že lze všechny funkce stránky zobrazit a používat bez omezení.

 • tracking (Tento soubor cookie se používá ke zjištění, zda souhlasíte s používáním souborů cookie a zda se smí tyto soubory cookie nahrát. Pokud používání souborů cookie deaktivujete, nepřenese se ani tento soubor cookie.)
 • PHPSESSID (Tento soubor cookie uloží vaši aktuální relaci s ohledem na používání PHP a zaručí tak, že se budou moci plně zobrazit všechny funkce, které jsou založené na programovacím jazyku PHP.)

Analytické soubory cookie:

Analytické soubory cookie pochází z externích firem (Third Party Cookies) a shromažďují informace o způsobu používání našich webových stránek, abychom mohli zlepšovat jejich obsah a atraktivnost, a tím optimalizovat uživatelskou přívětivost a zážitek pro uživatele.

 • _ga (Google Analytics)
 • _gat_UA-43175119-1 (Google Analytics)
 • _gid (Google Analytics)
 • _dc_gtm_UA-43175119-1 (Google Tag Manager)
 • Matomo (jen komunikátor heroal)

Marketingové soubory cookie:

Marketingové soubory cookie pochází z externích reklamních společností (Third Party Cookies) a používají se výlučně za marketingovými účely. Soubory cookie pomáhají cíleně vyvolávat reklamy, které jsou pro uživatele rozhodující a přizpůsobené jeho zájmům. Kromě toho se používají také na omezení četnosti zobrazování reklam a měření efektivity reklamních kampaní.

 • fr (Facebook)
 • IDE (Doubleclick)
 • NID (Google)
 • 1P_JAR (Google)
 • CONSENT (Google)
 • UULE (Google)
 • DV (Google)
 • SSID (Google)
 • SID (Google)
 • APISID (Google)
 • OGPC (Google)
 • SAPISID (Google)
 • HSID (Google)
 • AID (Google)
 • PREF (YouTube)
 • VISITOR_INFO1_LIVE (YouTube)
 • YSC (YouTube)
 • CM (Adform)
 • CM14 (Adform)
 • cid (Adform)
 • uid (Adform)
 • C (Adform)

Zpracovávání osobních údajů kvůli zásadnímu použití cookies na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracovávání osobních údajů a naším oprávněným zájmem je zvýšení funkčnosti našich webových stránek a přímé reklamy. Bližší informace o jednotlivých funkcích, které lze používat díky souborům cookie, jsou uvedeny v následujících odstavcích.

3. Google Analytics

Tato nabídka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a které umožňují analýzu používání internetových stránek. Informace o používání internetové stránky uživatelem vytvořené souborem cookie se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA.

V případě aktivování anonymity IP na této internetové stránce však společnost Google IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a tam se pak zkracuje. Anonymita IP je na těchto internetových stránkách aktivní. Z našeho pověření jako provozovatele internetových stránek používá Google tyto informace k vyhodnocení používání těchto stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách pro jejich provozovatele a pro další služby spojené s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa sdělená prohlížečem uživatele v rámci služby Google Analytics není spojována s dalšími údaji získanými společností Google. Ukládání souborů cookie může uživatel zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče; tato volba však upozorní uživatele na to, že případně nebude moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho může uživatel zakázat evidování dat vytvořených soubory cookie, které se vztahují k používání internetových stránek (včetně IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si na níže uvedeném odkazu stáhne dostupný plugin prohlížeče a instaluje ho do svého počítače: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Shromažďování dat můžete zabránit prostřednictvím Google Analytics na našich stránkách kliknutím na následující odkaz. Uloží se cookie opt-out, která zamezí dalšímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky:  Klikněte zde pro deaktivaci Google Analytics.

Zpracovávání osobních údajů prostřednictvím Google Analytics se opírá o článek 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracovávání osobních údajů a naším oprávněným zájmem je analýza používání webové stránky.

Další informace k podmínkám použití a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na odkaze http://www.google.com/analytics/terms/de.html res. na odkaze www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

4. Matomo (dříve Piwik)

Komunikátor heroal využívá služby webové analýzy Matomo pro analýzu používání našich webových stránek a jejich pravidelné vylepšování.

Za účelem tohoto vyhodnocování se na vašem počítači ukládají soubory cookie. Takto získané informace ukládáme výlučně na našem serveru v Německu. Vyhodnocování můžete zabránit smazáním existujících souborů cookie, a zabránit tak jejich ukládání. Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, upozorňujeme, že poté nebudete moci používat komunikátor heroal v plném rozsahu. Zabránění ukládání souborů cookie lze provést přes nastavení na vašem prohlížeči.

Komunikátor heroal používá Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Tím se dále zpracovávají IP adresy ve zkrácené formě, přímé napojení na danou osobu je proto vyloučené. IP adresa přenesená prostřednictvím Matomo z vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji, které jsme získali.

Právním základem pro používání Matomo je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Cílem a naším oprávněným zájmem je zlepšování naší nabídky a její zajímavější zpracování pro vás jako uživatele.

Program Matomo je open-source projekt. Informace třetí strany o ochraně údajů naleznete na odkaze http://Matomo.org/privacy/policy.

5. Google Remarketing

Používáme službu Google Remarketing. Je to proces, kterým vás chceme znovu oslovovat. Při jeho používání se vám po návštěvě naší webové stránky mohou při dalším používání internetu zobrazovat naše reklamy. To se děje prostřednictvím souborů cookie uložených na vašem prohlížeči, díky nimž se přes Google eviduje a vyhodnocuje vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek. Tak lze přes Google zjistit vaši poslední návštěvu našich webových stránek. Spojování údajů získaných v rámci remarketingu s vašimi osobními údaji, které Google příp. ukládá, se podle vlastních vyjádření Googlu neprovádí. Speciálně se při remarketingu podle Googlu používá pseudonymizace.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Cílem a naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

Další informace o ochraně osobních údajů při používání služby Google Remarketing naleznete na odkaze https://policies.google.com/technologies/ads.

6. Google DoubleClick

Tato webová stránka používá on-line marketingový nástroj DoubleClick. DoubleClick ukládá soubory cookie pro přepínání reklam rozhodujících pro uživatele, pro zlepšování informací o výkonnosti kampaně nebo pro zamezení opětovného zobrazování jedné reklamy. Přes cookies ID Google eviduje, které reklamy se na daném prohlížeči zobrazují, a může tak zabránit jejich opětovnému zobrazování. Kromě toho může služba DoubleClick pomocí cookies ID evidovat tak zvané konverze, které se vztahují k poptávce po reklamě. To je případ, kdy uživatel vidí reklamu řízenou DoubleClick a později v tom samém prohlížeči otevře webovou stránku provozovatele reklamy a něco zde koupí. Podle Google neobsahují soubory DoubleClick cookie žádné osobní údaje.

Na základě použitých marketingových nástrojů navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Nemáme vliv na rozsah a další používání údajů, které Google získává používáním těchto nástrojů. Navázáním spojení prostřednictvím DoubleClick získává Google informace o tom, že jste otevřeli příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste na Google registrovaní, může se vaše návštěva přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste na Google registrovaní, resp. jste se nepřihlásili, je možné, že nabízející zjistí vaši IP adresu a uloží ji.

Účast na tomto trackingovém procesu můžete odmítnout různými způsoby: a) odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče, přičemž potlačení souborů cookie třetí strany vede zejména k tomu, že nebudete dostávat žádné reklamy od třetí strany; b) deaktivací souborů cookie pro trackingovou konverzi tím, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby byly soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“ blokovány, přičemž se toho nastavení smaže tím, že smažete své soubory cookie; c) deaktivací zájmově orientovaných reklam nabízejícího, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toho nastavení smaže tím, že smažete své soubory cookie; d) trvalou deaktivací ve vašem prohlížeči pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete moci využívat všech funkcí v plném rozsahu.

Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Cílem a naším oprávněným zájmem je přímá reklama a kontrola našich reklamních kampaní.

Další informace o službě DoubleClick by Google naleznete na odkaze https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a obecné informace o ochraně osobních údajů u Google na odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Můžete také navštívit webovou stánku Network Advertising Initiative (NAI) na odkaze http://www.networkadvertising.org. Google má známku ochrany údajů EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Facebook Custom Audiences

Dále webová stránka používá funkci remarketingu „Custom Audiences“ od Facebook Inc. (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; dále jen: „Facebook“). Díky tomu se mohou uživatelům webové stránky v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stánek užívajících rovněž tento proces zobrazovat zájmově orientované reklamy („Facebook-Ads“).

Na základě použitých marketingových nástrojů navazuje váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebook. Nemáme vliv na rozsah a další používání údajů, které Facebook získává používáním těchto nástrojů, a informuje vás proto dle našeho vědomí: Navázáním spojení prostřednictvím Facebook Custom Audiences získává Facebook informace o tom, že jste otevřeli příslušnou webovou stránku naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste na Facebooku registrovaní, může se vaše návštěva přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste na Facebooku registrovaní, resp. jste se nepřihlásili, je možné, že nabízející zjistí vaši IP adresu a další identifikační znaky a uloží je.

Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je možná pro přihlášené uživatele na odkaze https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Cílem a naším oprávněným zájmem je přímá reklama.

Další informace o zpracovávání osobních údajů přes službu Facebook jsou uvedeny na odkaze https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook zpracovává vaše osobní údaje také v USA a má známku ochrany údajů EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

8. Social Media Plug-Ins

Používáme následující plug-in Social-Media-Plug-Ins: Pinterest. Poskytovatel plug-inů obdrží informaci, že jste otevřeli příslušnou internetovou stránku naší on-line nabídky. K tomu se automaticky přenesou získané přístupové údaje. To je například označení poskytovatele internetového připojení, název vašeho internetového prohlížeče, datum a čas příslušného přístupu, přenesené množství údajů, IP adresa nebo popis použitých webových prohlížečů. Prostřednictvím plug-inů se od vás tedy přenesou osobní údaje k příslušnému poskytovateli plug-inů a tam se uloží (u amerických poskytovatelů v USA).

Nemáme vliv na získané údaje a procesy zpracování údajů, ani nám není znám rozsah zjišťování údajů, cíle zpracování, ani lhůty uložení. Ani nemáme o smazání získaných údajů přes poskytovatele plug-inů žádné informace.

Poskytovatelé plug-inů ukládají údaje získané přes vás jako profily používání a používají je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě webové stránky odpovídající poptávce. Takové vyhodnocování probíhá zejména (také pro nepřihlášené uživatele) za účelem vytváření reklamy odpovídající poptávce a informování dalších uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto profilů používání, přičemž za tímto účelem musíte kontaktovat příslušného poskytovatele plug-inu.

Zjišťování údajů příslušným poskytovatelem plug-inu probíhá nezávisle na tom, zda vlastníte účet a jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele plug-inu, přiřadí se vaše získané údaje přímo k účtu u poskytovatele plug-inu. Pokud stisknete aktivující tlačítko a např. se odkážete na stránku, uloží poskytovatel plug-inu na váš účet také tyto informace a zveřejní vaše kontakty.

Díky plug-inům vám nabízíme možnost vzájemného působení sociálních sítí a jiných uživatelů tak, že můžeme nabídku zlepšovat a upravovat podle vás jako uživatele. Právním základem pro používání plug-inů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR.

Další informace o účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování příslušným poskytovatelem plug-inů naleznete v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů. Tam získáte také další informace o svých příslušných právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

Adresa příslušného poskytovatele plug-inů a odkaz na odpovídající upozornění na ochranu údajů:

a) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Upozornění na ochranu údajů společnosti Pinterest s dalšími informacemi o účelu, rozsahu a zpracování údajů Pinterestem a svá příslušná práva jsou uvedena zde: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9. Google Maps

Tato internetová stránka používá produkt Google Maps společnosti Google. Přitom jsou Google Maps spojeny řešením přes dvojité kliknutí. Pokud na nějaké podstránce, na které jsou Google Maps vložené, souhlasíte s používáním Google Maps a aktivujete plug-in, obdrží Google informaci, že jste otevřeli tuto podstránku naší internetové stránky. K tomu se shromáždí údaje, které přenáší váš prohlížeč na Google. To je například IP adresa, datum a čas poptávky, právě přenesené množství dat, operační systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Děje se to nezávisle na tom, zda Google poskytl uživatelský účet, přes které jste přihlášení, nebo zda zde žádný účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni v Google, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na Google, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě internetové stránky odpovídající poptávce. K uplatnění případných práv, jako je například právo na vznesení námitky proti vytvoření uživatelského profilu, musíte kontaktovat společnost Google.

Použití produktu Google Maps opíráme o čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem a oprávněným zájmem je poskytnutí funkce karty uživateli naší webové stránky.

Používáním Google Maps prohlašujete, že jste srozuměni s podmínkami použití produktu Google Maps. Podmínky použití produktu Google Maps jsou uvedeny zde: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů společností Google Inc naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google Inc. To je uvedeno na tomto odkaze prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cz. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a má známku ochrany údajů EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

10. YouTube

V naší on-line nabídce máme integrovaná videa z YouTube, která jsou uložena na webové stránce www.youtube.com a lze je spustit přímo z naší webové stránky. Videa jsou integrována s „rozšířeným režimem ochrany údajů“, tzn. že pokud si videa nepřehráváte, nepřenáší se o vás jako uživateli žádné údaje na stránky YouTube. Teprve až poté, co si video přehrajete, přenesou se údaje zmíněné v následujícím odstavci. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Přehráním videa obdrží YouTube informace o tom, že jste otevřeli danou podstránku naší internetové stránky. K tomu se shromáždí údaje, které přenáší váš prohlížeč na YouTube. To je například IP adresa, datum a čas poptávky, právě přenesené množství dat, operační systém a jeho plocha, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Děje se tak nehledě na to, zda YouTube poskytlo uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda zde žádný účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni v Google, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřadit ke svému profilu na YouTube, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě webové stránky odpovídající poptávce. Takové vyhodnocování probíhá zejména (i pokud jde o nepřihlášené uživatele) za účelem poskytnutí reklamy odpovídající poptávce a informování dalších uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. K uplatnění případných práv, jako je například právo na vznesení námitky proti vytvoření uživatelského profilu, musíte kontaktovat společnost Google.

Uložení videí z YouTube opíráme o čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem a oprávněným zájem je poskytnutí videí z YouTube na naší webové stránce pro co nejpříjemnější zkušenost uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu zjišťování údajů a jejich zpracování prostřednictvím YouTube naleznete v [Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google (Odkaz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy)]. Tam získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a má známku ochrany údajů EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

11. komunikátor heroal

Jako uživatel komunikátoru heroal získáváte možnost si na jedné straně prohlížet či stahovat a/nebo jinak používat obsahy v souvislosti s produkty společnosti heroal, např. katalogy, konstrukční výkresy a různé softwarové nástroje a software pro správu a zobrazení obsahů a dat. Na druhé straně můžete pomocí komunikátoru heroal elektronicky komunikovat se společností heroal. Data uvedená při přihlášení ke komunikátoru heroal (kmenová data) ukládáme do našeho systému řízení vztahů se zákazníky (CRM systém) a zde je slučujeme s případně již uloženými daty zákazníků. Zde také ukládáme informace o tom, jaké dokumenty si stahujete. Kromě toho anonymizovaně hodnotíme data o používání komunikátoru heroal, např. které funkce se v rámci komunikátoru heroal využívají. Tyto údaje vyhodnocujeme pouze za účelem zkvalitnění komunikátoru heroal a v žádném případě z nich nelze získat informace o vaší osobě.

Zpracovávání osobních údajů probíhá základě článku 6 odst. 1 písm. b, f DSGVO. Cílem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je péče o zákazníka, poskytnutí zmíněných obsahů, vytvoření smlouvy a schopnost zodpovědět nám zaslané zprávy.

12. Navázání kontaktu

Na naší internetové stránce naleznete kontaktní formuláře, které můžete použít pro elektronický kontakt (např. při hledání obchodního partnera). Další možnost kontaktování je přes uvedené e-mailové adresy. Pokud nás kontaktujete jedním z těchto způsobů, shromažďujeme zadané a zprostředkované osobní údaje.

V případě použití kontaktního formuláře se zpracované osobní údaje sestaví ze zadaných základních údajů (povinná pole: jméno, příjmení, e-mailová adresa; nepovinná pole: telefonní číslo, produkty, které vás zajímají). Pokud nás kontaktujete přes e-mail, zpracujeme vaši e-mailovou adresu a osobní údaje vyplývající z textu e-mailu.

Zpracování probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem zpracování údajů a naším oprávněným zájmem je péče o zákazníka a schopnost zodpovědět nám zaslané zprávy.

13. Newsletter

heroal zasílá newsletter, e-maily a další elektronická oznámení (dále „newsletter“) na základě souhlasu příjemce nebo zákonného povolení.

V našem newsletteru vás informujeme o aktuálních tématech a novinkách ohledně heroal a produktové nabídky heroal.

Pro přihlášení k našemu newsletteru používáme tzv. metodu double-opt-in. Po přihlášení je odeslána na uvedenou e-mailovou adresu zpráva, ve které jste požádáni o potvrzení odběru newsletterů. Pokud své přihlášení nepotvrdíte do 60 dní, budou vaše informace opět smazány. Kromě toho vždy ukládáme vámi používané IP adresy a čas přihlášení a potvrzení. Metoda double-opt-in slouží k tomu, aby bylo možné prokázat vaše přihlášení a popř. vysledovat potenciální zneužití vašich osobních údajů.

Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Sdělení dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a používá se pouze v případě cíleného kontaktování vaší osoby. Po obdržení vašeho potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletterů. (Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR.)

Pro technické zdokonalení našeho newsletteru jsou zaznamenávány informace o otevírání dokumentů a klikání na stránky. Měření úspěšnosti samostatně nelze zrušit.

Váš souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a zrušit odběr newsletteru. Zrušení souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu newsletteru, e-mailem na info@heroal.de nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Pro zasílání newsletterů používáme e-mailingovou platformu Mailchimp:

E-mailingová platforma, poskytovatel: „Mailchimp“ – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; WWW: https://mailchimp.com; Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

14. Hotjar

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link.

You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.

15. Adform A/S

Pro zapnutí reklamy dle zájmu uživatele jsou aktivovány soubory cookie společnosti Adform A/S

Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň K, Dánsko. Za tímto účelem jsou v pseudonymních uživatelských profilech ukládány informace o operačním systému, verzi prohlížeče, IP adresách, geografické poloze a také počtu kliknutí nebo zobrazení. Tyto údaje jsou používány pro následujícími účely:

 • Zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek
 • Stanovení pořadí, ve kterém návštěvník navštívil různé stránky našich webových stránek
 • Posouzení toho, které součásti našich webových stránek se musí přizpůsobit
 • Optimalizace webových stránek

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše možnost deaktivace

Kliknutím na tento odkaz můžete aktivovat soubor cookie pro deaktivaci, který zabrání jakémukoli dalšímu shromažďování údajů: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

V nastavení svého prohlížeče můžete také zabránit tomu, aby byly soubory cookie aktivovány nebo nechávat pravidelně smazat již aktivované soubory cookie. Mějte v tomto případě prosím na paměti, že poté se smaže také soubor cookie pro deaktivaci, takže budete muset případné odmítnutí provést ještě jednou.

16. Microsoft Advertising

Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci a sledování konverzního poměru služby Microsoft Advertising (dříve Bing Ads). Jedná se o službu Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA, dále jen „Microsoft“, která využívá tzv. univerzální sledování událostí (UEN).

Microsoft garantuje na základě certifikace dle štítu soukromí EU-US („EU-US Privacy Shield“) i při zpracování dat v USA dodržování zásad EU pro ochranu osobních údajů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a také ekonomickém provozu našich webových stránek.

Kliknutím na určitou reklamu, kterou lze vyhledat pomocí vyhledávače Bing, společnost Microsoft automaticky uloží soubor cookie za účelem aktivování funkce sledování přes váš internetový prohlížeč na vašem koncovém zařízení. Tento kód sledování neslouží pro identifikaci vaší osoby a je platný po dobu 180 dní. Při návštěvě určitých stránek naší webové prezentace můžeme jak my, tak Microsoft, pokud je tento soubor cookie stále platný, poznat, že jste klikli na některou z našich Bing reklam, a byli jste tak přesměrováni na naše webové stránky.

Microsoft používá tyto shromážděné informace za účelem poskytování statistik návštěvníků webových stránek. Ty zahrnují mimo jiné informace o rozsahu přístupu k naší Bing reklamě a také o našich webových stránkách, které návštěvníci následně navštívili. Tímto způsobem nicméně nezískáváme žádné informace, na základě kterých bychom vás mohli identifikovat.

Pomocí sledování napříč všemi koncovými zařízeními (tzv. cross-device tracking) může Microsoft navíc v co největší míře sledovat vaše chování napříč několika koncovými zařízeními. Tímto způsobem vám může Microsoft zobrazovat personalizovanou reklamu napříč několika koncovými zařízeními.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, můžete ukládání souborů cookie pomocí příslušných nastavení ve svém internetovém prohlížeči zabránit. Pokud máte založený účet Microsoft, můžete nastavení personalizované reklamy navíc na odkazu https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=en-GB upravit. Microsoft kromě toho poskytuje na odkazech https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement a https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 další informace o reklamních službách Microsoft, shromažďování a používání osobních údajů a také důvodech pro ochranu vašeho soukromí.

17. Usercentrics Consent Management Platform

Toto je služba správy souhlasu. zpracovatelské firmy: Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany.

Účely údajů:

 • Dodržování právních povinností
 • Uložení souhlasu

Použité technologie:

 • Cookies
 • Local storag
e

Vlastnosti údajů:

 • Souhlas "Ano" nebo "Ne"
 • Data souboru protokolu (IP (anonymizovaná))

Shromážděné údaje: Tento seznam představuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány touto službou nebo jejím prostřednictvím.

 • Informace o zařízení
 • Informace o prohlížeč
 • Anonymizovaná IP adresa
 • Údaje o přihlášení a odhlášení
 • Datum a čas návštěvy

Právní základ: V následujícím právním základu pro zpracování osobních údajů podle Art . 6 I 1 GDPR je uveden: Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR.

Místo zpracování: Evropská unie (databáze souhlasu se nachází v Belgii). Doba uchovávání: Údaje o souhlasu (daný souhlas a odvolání souhlasu) budou uchovány po dobu tří let. K exportu dat dochází po ukončení smlouvy.

Příjemci dat: Usercentrics GmbH

Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti: datenschutz@usercentrics.com. Další informace a odhlášení: Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů https://usercentrics.com/privacy-policy/.

18. LinkedIn Insight and Conversion Tracking

We use LinkedIn’s Insight Tag on this website. The LinkedIn Insight Tag generates a LinkedIn “browser cookie” that collects the following data:

 • IP address,
 • Timestamp,
 • Page activities,
 • demographic data from LinkedIn if the user is an active LinkedIn member.

This technology enables us to monitor the performance of our ads and read information regarding user interaction on our website. The LinkedIn Insight Tag is embedded on our website in order to connect to the LinkedIn Server if and when you visit our site and are logged into your LinkedIn Account while doing so. We process your data in order to evaluate campaigns and collect information about users who might have reached our website via our LinkedIn campaigns. We process your data because you have given your consent and we have a legitimate interest in processing your data, Art. 6 (1)(a) and (f) EU GDPR. We store your data for as long as we need it for the respective purpose (evaluation of campaigns) and/or as long as you haven’t objected to the storage of your data or revoked your consent. The collected data is encrypted. Find more information here. Have a look at LinkedIn’s privacy policy and the LinkedIn Opt-Out.

Informace o vašem právu na vznesení námitky podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Máte právo, z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR (Zpracování údajů na základě vyvažování zájmů); to platí také pro další profilování opírající se o toto ustanovení ve smyslu článku 4 č. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již dále zpracovávat vaše osobní údaje, pouze v případě, kdy můžeme prokázat nutné důvody pro zpracování, které se musí chránit a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo kdy zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.

V jednotlivých případech zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, dokud souvisí s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem dále zpracovávat.

Námitku můžete podat jakoukoli formou a měla by směřovat na místa uvedená v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném v prvním odstavci – Všeobecná část pod číslem 1 a 2.