Prezentace firmy

Firma heroal, jako jedna z vedoucích firem pro systémová řešení v aplikacích hliníku, vyvíjí a vyrábí vzájemně dokonale přizpůsobené systémy pro okna a dveře, fasády, venkovní rolády, roletová vrata a protisluneční ochrana. Systémy heroal určují laťku v inovaci a kvalitě – a jsou za to vícekrát oceněné.

Portfolio firmy heroal znamená technickou úroveň „Made in Germany“ s nejlepšími vlastnostmi a je důsledně zaměřené na požadavky zákazníků – od vývoje vysoce specializovaných výrobků až po jejich použití. Vedoucí myšlenkou společnosti je důsledné spojení hospodárnosti a ekologie ve všech oblastech podnikání. Společnost využívá hliník z recyklace a také materiály z obnovitelných zdrojů v „zelených“ izolačních můstcích. Firma heroal provozuje blokovou elektrárnu a ve svém vozovém parku splňuje vysoké standardy na ochranu životního prostředí. Systémová řešení zajišťují hospodárnost od projektu přes výrobu až po provoz budov. Jako středně velký podnik s mezinárodním prodejem zaměstnává firma heroal kolem 900 zaměstnanců.

Společnost filmu heroal

Typ společnosti
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Vedení společnosti
Dr. Max Schöne, Dr. Ramon Knollmann

Zaměstnanci
asi 900

Export
Výrobky heroal se prodávají po celém světě více než 3.500 zákazníkům.

Systémové portfolio

Portfolio zahrnuje kategorie výrobků:

 • Systémy venkovních rolád a roletových vrat
 • Systémy protisluneční ochrany
 • Okenní a dveřní systémy
 • Fasádní systémy

Firma heroal je jedničkou na světě na trhu s hliníkovými lamelami pro venkovní rolády.

Výrobní závody

 • Závod I ve Verlu (výroba, vedení společnosti, zkušební centrum)
 • Závod II v Hövelhofu (výroba, balení, sklad, povrchová úprava)
 • Závod III v Hövelhofu (logistika a vzorový dům)

Compliance
Oznamovací systém heroal

Jako podnik usilujeme o blízkost zákazníkům, inovací a kvalitou klademe značný důraz na otevřenou komunikaci, upřímnost a partnerské vztahy. Ve formě oznamovacího systému heroal, Vám proto nabízíme důvěrný komunikační kanál. Ten vám poskytuje možnost hlásit prostřednictvím webového oznamovacího systému potenciální závažné přestupky proti zákonům nebo interním směrnicím. Oddělení heroal compliance pak všechna oznámení prošetří, přičemž jsou zpracovány důvěrně a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Oznamovatel přitom zůstane absolutně anonymní a chráněný. V oznamovacím systému heroal jsou zahrnuty všechny požadavky nové směrnice EU o ochraně oznamovatelů, stejně jako záruka důvěrnosti oznamovatele a postižených osob v souladu s DSGVO. Dalším ústředním prvkem pro zajišťování souladu s předpisy společnosti heroal je Kodex chování heroal, který stanovuje minimální standardy pro odpovědné a etické chování vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, společnostem a životnímu prostředí.

K oznamovacímu systému >

Certifikáty

 • Certifikát společnosti Dekra, Stuttgart: ISO 9001:2015 pro oblasti „Vývoj, výroba, povrchová úprava a prodej“ a také „Distribuce a logistika“
 • Metall-Zert, Essen: Certifikát vlastní kontroly výroby pro nosné díly a stavebnicové systémy pro ocelové nosné konstrukce pro EXC2 podle ČSN EN 1090-2
 • Nezávislý institut pro technologii oken (ift), Rosenheim: Systémový výrobce dílů, oken a dveří potlačující nárazy
 • Nezávislý institut pro technologii oken (ift), Rosenheim: Vhodnost použití stavebních prvků, protihlukové a protipožární ochrany
 • Nezávislý institut pro technologii oken (ift), Rosenheim: ift certifikovaný specializovaný podnik pro vypočítávání koeficientů prostupu tepla
 • Nezávislý institut pro technologii oken (ift), Rosenheim: Tepelně izolované kovovo-plastové spojovací profily pro okna a dveře
 • Nezávislý institut pro technologii oken (ift), Rosenheim a PIV, Velbert: Smlouvy o spolupráci pro provádění externích zkoušek na zkušebních zařízeních heroal
 • Qualicoat, Curych: Povrchová úprava
 • Značka jakosti Společnosti pro kvalitu povrchových úprav stavebních prvků (GSB International e.V.), Düsseldorf: oficiální označení pro podnik s prvotřídní povrchovou úpravou
 • Hliník a životní prostředí ve výrobě oken a dveří (A/U/F), Frankfurt: Udržitelnost a zodpovědnost v ekologii a ekonomice
 • Úřad pro zkoušení materiálů (MPA) ve stavebnictví, Braunschweig, MPA severní Porýní-Vestfálsko, Dortmund a také Výzkum dřeva (Holzforschung Austria), Rakousko: Požární ochrana a ochrana proti kouři
 • Institut pro ověření bezpečnosti (IGS) eGen, Linec: Venkovní rolády a systémy venkovních rolád odolné proti krupobití
 • Minergie-Standard: účelné využití energie a široké použití obnovitelných energií
 • Certifikát Spolkového sdružení pro venkovní rolády a sluneční clony (BVRS) „Pečeť RSQ“: „Venkovní rolády a sluneční clony odolné proti vniknutí“ pro výrobek heroal „Safe light"

Vaše výhody díky certifikaci heroal

Další posílení standardů kvality

Využijte certifikaci heroal ve své každodenní komunikaci, a podtrhněte tím vysoký standard kvality své výroby a svých produktů. Certifikace navíc platí jako doklad prokázání shody v oblastech, kde není regulován stavební dozor.

Zlepšená komunikace se zákazníky a reklama

Certifikáty vytváří u vašich zákazníků důvěru a mohou pozitivně ovlivnit jejich rozhodování ohledně koupě. Mnoho certifikátů, pečetí kvality a ocenění, které heroal získal, můžete využít také ve svých reklamních kampaních a v každodenní komunikaci se svými zákazníky.

Odlišení se od konkurence

Odlište se od konkurence a využijte certifikátů a pečetí kvality, které nemohou využívat při komunikaci se svými zákazníky vaši konkurenti.

Rychlé a snadné vytvoření důvěry

Certifikace může být velmi zdlouhavý proces. Jako specializovaný partner společnosti heroal můžete bez větší pracnosti využívat mnohé z certifikací a pečetí kvality, které heroal získal, ve své vlastní komunikaci nebo se k nějaké ze stávajících certifikací připojit.

Připojení se k certifikaci

Jako distributor systému heroal se můžete například připojit k certifikaci ift pro díly zabraňující deformaci, a využít tak výhod nejen označení svého produktu certifikační značkou ift, ale také podpory ze strany firmy heroal v podobě školení a návodů k montáži.