Sociální angažovanost

Podporujeme všeobecně prospěšné projekty v nejrůznějších oblastech určené těm, kdo pomoc potřebují. Je to pro nás srdeční záležitost.

Společně pro udržitelnou budoucnost

Našimi produkty a systémovými řešeními přispíváme k větší udržitelnosti, bezpečnosti, komfortu a architektonické svobodě současných i budoucích staveb. Navíc podporujeme četné regionální a mezinárodní všeobecně prospěšné instituce a projekty, jejichž cílem je umožnit mladým lidem přístup ke vzdělávání, zlepšit životní prostředí nebo poskytnout pomoc dětem v nouzi.


Naše motivace

heroal podporuje všeobecně prospěšné projekty a iniciativy v regionálním i nadnárodním prostředí. Podporujeme organizace, spolky a projekty zabývající se sociálními a ekologickými výzvami. Jejich prospěšná práce směřuje do následujících důležitých oblastí:

Náš příspěvek pro společnost

„Jako firma považujeme za součást naší odpovědnosti přispět k řešení celospolečenských problémů naší doby – doma i kdekoli ve světě. Proto podporujeme jak regionální, tak i mezinárodní všeobecně prospěšné projekty a klademe přitom mimořádný důraz na podporu dětí a mladistvých, protože zvláště oni jsou na pomoc odkázáni.“

Dr. Max Schöne, jednatel

Projekty a organizace

Vstupujeme do konkrétních projektů, které přinášejí změnu. Široká paleta zahrnuje podporu regionálních sportovních spolků a všeobecně prospěšných zařízení, podporu nadregionálních dobročinných zařízení a programů i podporu mezinárodních pomocných organizací. Rádi Vám některé z našich dlouhodobých projektů a partnerů představíme:

Ochrana lesa Gola

Lesy patří mezi nejvýznamnější úložiště CO2 na planetě, jsou domovem obrovského množství druhů a zajišťují živobytí všem živočichům. Zavázali jsme se zajistit, že lesy zůstanou dlouhodobě zachovány a podporujeme projekt „Ochrana lesa Gola“. Národní park Gola Rainforest na hranici mezi Sierrou Leone a Libérií od roku 2011 chrání společně s národní populací asi 68 500 hektarů deštného pralesa. Kromě zachování lesů se výrazně zlepšily i životní podmínky místních obyvatel.

Ochrana lesa Zambezi

Tento projekt na ochranu klimatu nabízí lidem v jihovýchodní Zambii příležitosti k udržitelnému rozvoji. V regionu žije 8 300 obyvatel, z toho 90 procent v extrémní chudobě. Rostoucí poptávka po palivovém dříví ohrožuje zdejší lesy. Projekt udržitelně bojuje proti příčině pokračujícího odlesňování, a to vytvářením alternativních zdrojů příjmů a zlepšováním základního zaopatření místních lidí.

Herzenswünsche e.V.

Naše dary pro organizaci Herzenswünsche e.V. pomáhají dětem s poruchami vnímání, pohybu a rovnováhy a rovněž s vývojovými a komunikačními problémy. Terapie využívající zvířat a kontakty s nimi podporují motorický a sociální vývoj dětí. Hravou formou se tak učí soustředění, ochotě spolupracovat, toleranci a ohleduplnosti.

Akce Malý princ

Akce Malý princ již od roku 1993 na celém světě podporuje vybrané projekty pro děti v nouzi. Kromě pomoci obětem záplav na Ahru a Erftu jsme finančně podpořili vybudování dodatečné třídy na jedné ugandské škole.

Human Help Network

Nadace Human Help Network pomáhá osiřelým sourozencům ve Rwandě, kde žijí v nejchudších podmínkách, dohlíží na ně, když vyrůstají, a podporuje vzdělávání, aby získali základy pro nezávislý život. Finančně přispíváme na podporu těchto „dětských rodin“, a také se podílíme na přepravě humanitárních zásob pro uprchlíky z Ukrajiny.

SC Verl

Jako rodinný podnik se cítíme úzce spojeni s městem Verl. Takže samozřejmě fandíme SC Verl. Jsme rádi, že můžeme tento oddíl navíc podporovat i v rámci našeho partnerství se sportovními kluby.

TV Verl

Patří k nim například místní sportovní spolek TV Verl, kde jsme hrdým oficiálním sponzorem házenkářů.

Droste-Haus

Potkávání se s dalšími lidmi v chráněném prostoru není v žádném případě samozřejmostí. Ve Verlu je místem těchto setkání výměnná organizace mládeže Kreis Gütersloh e. V. Zde se mimo jiné konají akce pro rodiče a děti, kurzy zaměřené na zdraví a pohyb, kreativní kroužky a hudební lekce pro malé i velké. Nezávislou práci výměnné organizace mládeže bude i nadále zajišťovat nadace Droste Haus, kterou s potěšením finančně podporujeme.

Fruchtalarm

Z různých šťáv, nektarů a sirupů se vyrábí barevné a chutné ovocné koktejly pro děti s rakovinou. Proto jednou týdně na 34 dětských onkologických odděleních, v rehabilitačních klinikách a hospicech po celém Německu zastavuje mobilní dětský koktejlový bar. „Fruchtalarm“ podporuje aktivitu, sebeurčení a radost ze života vážně nemocných dětí a mladistvých. Skvělý projekt, na kterém nám velmi záleží!


  • Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
  • Produkty prověřené kvality
  • Rodinný podnik s dlouhou tradicí
  • Made in Germany
  • Pobočka v Nizozemsku
  • Individuální design
  • Kompletní nabídka služeb
  • Nejlepší technická řešení