Rodinná firma heroal

Vytváříme prostory obohacující život.

Prezentace firmy

Firma heroal, jako jedna z vedoucích firem pro systémová řešení v aplikacích hliníku, vyvíjí a vyrábí vzájemně dokonale přizpůsobené systémy pro okna a dveře, fasády, venkovní rolády, roletová vrata a protisluneční ochrana. Systémy heroal určují laťku v inovaci a kvalitě – a jsou za to vícekrát oceněné.

Portfolio firmy heroal znamená technickou úroveň „Made in Germany“ s nejlepšími vlastnostmi a je důsledně zaměřené na požadavky zákazníků – od vývoje vysoce specializovaných výrobků až po jejich použití. Vedoucí myšlenkou společnosti je důsledné spojení hospodárnosti a ekologie ve všech oblastech podnikání. Společnost využívá hliník z recyklace a také materiály z obnovitelných zdrojů v „zelených“ izolačních můstcích. Firma heroal provozuje blokovou elektrárnu a ve svém vozovém parku splňuje vysoké standardy na ochranu životního prostředí. Systémová řešení zajišťují hospodárnost od projektu přes výrobu až po provoz budov. Jako středně velký podnik s mezinárodním prodejem zaměstnává firma heroal kolem 900 zaměstnanců.

Výrobní závody

 • Závod I ve Verlu: výroba, vedení společnosti, zkušební centrum
 • Závod II v Hövelhofu: výroba, balení, sklad, povrchová úprava
 • Závod III v Hövelhofu: logistika a vzorový dům

Management

Jako výrobce systémových řešení z hliníku pro rolety, protisluneční ochranu, roletová vrata, dveře a fasády patří heroal mezinárodně k vedoucím firmám na trhu. Klademe velký důraz na dokonalý inženýring, a díky tomu neustále určujeme nová měřítka a na stále se proměňujícím trhu zaručujeme trvale nejvyšší kvalitu produktů a služeb. Reprezentujeme náš region, Německo, a jsme hrdi na to, že se naše systémy vyrábí pod značkou „Made in Germany“.

Jako mezinárodní a dynamický rodinný podnik jsme si přitom neustále vědomi svého závazku vůči zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům. Partnerství, kontinuita, kvalita a služby – to jsou hlavní zásady naší firemní filozofie.

Při všem, co děláme, si uvědomujeme i svoji zodpovědnost za budoucí generace. Neustále zdokonalujeme námi vyvinuté trvale udržitelné a inteligentní technologie. Výrobní procesy tak mohou probíhat s maximální účinností a minimální spotřebou energie.

Jakmile jsou naše systémy nainstalovány, postarají se o optimální pokojové klima a výraznou úsporu energie. Spolu s vámi můžeme realizovat vizi „Blue Building“ – vizi budovy, která je od plánování přes materiály až po hotový objekt trvale udržitelná a nízkoenergetická.

Vydejte se spolu s námi vstříc budoucnosti!

Dr. Max Schöne, Dr. Ramon Knollmann
heroal Společnosti


Naše nároky

Systémová řešení spojují nejlepší vlastnosti materiálů - hliníku a hliníkových kompozit - s hospodárnou montáží a vysoce hodnotným designem – a to se zřetelem na trvalou udržitelnost a flexibilitu. Souhra těchto systémových řešení společnosti heroal usnadňuje úsporu energie, činí celkový proces výstavby bezpečnějším a významným způsobem přispívá k trvalé udržitelnosti při stavbě budov. To platí pro oblast průmyslu, živnostenských provozoven i soukromých staveb.

Udržitelný rozvoj

Uvést v soulad hledisko hospodárnosti s jednáním podle principů udržitelného rozvoje je výzva, kterou si společnost heroal ráda klade. Je to cesta, kterou jsme se vydali a kterou budeme důsledně sledovat. Již dnes pro to ve firmě naleznete bezpočet příkladů – od výběru surovin přes úsporu energií při výrobním procesu až po distribuci produktů heroal , které maximálně chrání klima.

Odpovědné zacházení se zdroji patří u společnosti heroal k její podnikové filozofii. Proto se při naší výrobě výhradně používá recyklovaný hliník. Pro okenní systémy od společnosti heroal to například znamená, že z 85 procent pocházejí z recyklovaného materiálu. Kromě toho při výrobě přednostně sázíme na materiály šetrné vůči zdrojům, například u řešení oken heroal W 72 : izolační můstek pro izolaci, který se při tom používá, se skládá z 62 procent z obnovitelných surovin.

Letáky heroal udržitelný rozvoj Více o trvalé udržitelnosti ve heroal >

Kvality

Produkty a služby prvotřídní kvality

Značka heroal znamená prvotřídní kvalitu „Made in Germany“. Všechny systémy a komponenty jsou certifikovány podle normy EN ISO 9001 a vyrábějí se výlučně v německých výrobních závodech – na strojovém parku, který pro tento účel společnost heroal speciálně vyvinula.

Výroba, která celá probíhá ve firmě, trvale zajišťuje optimální kvalitu a kompatibilitu výrobků. Svou rozsáhlou nabídkou služeb společnost heroal navíc určuje standardy pro celé odvětví.

Design

Přesvědčivá kvalita: Kromě systémů pro okna, dveře, fasádni, roletové, roletová vrata nebo protisluneční ochrany heroal nabízí také rozmanitá řešení pro speciální systémy jakéhokoliv druhu.

Vedle výroby okenic nebo ochrany před hmyzem heroal dodává mimo jiné také systémy pro realizaci zastřešených stání pro auta nebo zastřešení teras . Individuálně se kombinuje bezpečnost, komfort a design – podle přání stavebníků, příp. uživatelů. Vysoce kvalitní hliníková konstrukce značky heroal pro zastřešená stání pro auta je hospodárná, snadno se montuje a zpracovává.

Rozsáhlé příslušenství k systému zajišťuje rozmanité možnosti uspořádání a nejvyšší bezpečnost. První volbou v případě zastřešení teras je moderní systém Softline-Design pro nejrůznější tvary střech. V systému zastřešení teras společnosti heroal je při realizaci integrovaná vysoká nosnost, cílené zlepšování vlastností zvukové izolace pomocí dodatečného bočního opláštění a také optimální těsnost.

Compliance
Oznamovací systém heroal

Jako podnik usilujeme o blízkost zákazníkům, inovací a kvalitou klademe značný důraz na otevřenou komunikaci, upřímnost a partnerské vztahy. Ve formě oznamovacího systému heroal, Vám proto nabízíme důvěrný komunikační kanál. Ten vám poskytuje možnost hlásit prostřednictvím webového oznamovacího systému potenciální závažné přestupky proti zákonům nebo interním směrnicím. Oddělení heroal compliance pak všechna oznámení prošetří, přičemž jsou zpracovány důvěrně a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Oznamovatel přitom zůstane absolutně anonymní a chráněný. V oznamovacím systému heroal jsou zahrnuty všechny požadavky nové směrnice EU o ochraně oznamovatelů, stejně jako záruka důvěrnosti oznamovatele a postižených osob v souladu s DSGVO. Dalším ústředním prvkem pro zajišťování souladu s předpisy společnosti heroal je Kodex chování heroal, který stanovuje minimální standardy pro odpovědné a etické chování vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům, společnostem a životnímu prostředí.

K oznamovacímu systému >

Certifikáty

 • Certifikát společnosti Dekra, Stuttgart: ISO 9001:2015 pro oblasti „Vývoj, výroba, povrchová úprava a prodej“ a také „Distribuce a logistika“
 • Institut pro okenní techniku (ift), Rosenheim: Provozní schopnost stavebních prvků, zvuková izolace a požární ochrana
 • Qualicoat, Curych: Povrchová úprava
 • Značka jakosti Společnosti pro kvalitu povrchových úprav stavebních prvků (GSB International e.V.), Düsseldorf: oficiální označení pro podnik s prvotřídní povrchovou úpravou
 • Hliník a životní prostředí ve výrobě oken a dveří (A/U/F), Frankfurt: Udržitelnost a zodpovědnost v ekologii a ekonomice
 • Úřad pro zkoušení materiálů (MPA) ve stavebnictví, Braunschweig, MPA severní Porýní-Vestfálsko, Dortmund a také Výzkum dřeva (Holzforschung Austria), Rakousko: Požární ochrana a ochrana proti kouři
 • Institut pro ověření bezpečnosti (IGS) eGen, Linec: Venkovní rolády a systémy venkovních rolád odolné proti krupobití
 • Minergie-Standard: účelné využití energie a široké použití obnovitelných energií
 • Certifikát Spolkového sdružení pro venkovní rolády a sluneční clony (BVRS) „Pečeť RSQ“: „Venkovní rolády a sluneční clony odolné proti vniknutí“ pro výrobek heroal „Safe light"


Awards

Cena za inovaci Architektur + Bauwesen 2023 (v oboru architektury + stavebnictví 2023)

Za systém vchodových dveří heroal D 72 PF EM získala firma heroal cenu za inovaci Architektur + Bauwesen (v oboru architektury + stavebnictví). Oceněn byl zkrácený čas montáže a rychlejší zjednodušená montáž výplně pomocí klipsů, při niž není nutné žádné lepení panelů. Kromě výhod při zpracování nabízí systém i vynikající design v rozmanité podobě.

German Design Award 2021

heroal získal opět ocenění German Design Award. Grémium odborníků nominuje na udělení ocenění pouze ty produkty, které se ve srovnání s konkurenčními produkty odlišují kvalitou svého designu. Střešní terasový systém heroal OR přesvědčil porotu na základě své jasně strukturované konstrukce, díky které má terasová střecha moderní a vysoce kvalitní vzhled a lze ji kombinovat s mnoha architektonickými styly. Působivé rozměry hliníkového terasového systému až 7 metrů, který lze realizovat bez středových podpěr, udělal na hodnocení poroty rovněž pozitivní dojem.

German Innovation Award 2020

Posuvné dveře heroal S 65 získaly German Innovation Award 2020 v kategorii „Dokonalost v podnikání mezi podniky - budova a prvky“. German Innovation Award oceňuje produkty a řešení, která vytvářejí přidanou hodnotu ve srovnání s předchozími řešeními a vyznačují se zaměřením na uživatele. Rozhodujícími hodnotícími kritérii jsou úroveň inovací, přínos pro uživatele a nákladová efektivita. Do hodnocení poroty jsou však zahrnuty také charakteristiky, jako je udržitelnost, kvalita a tržní zralost, která se skládá z nezávislých interdisciplinárních odborníků z průmyslu, vědy a financí. Posuvné dveře heroal S 65 se vyznačují zvláště efektivní výrobou a inovativní konstrukcí křídla.

Green Good Design Award 2019

Ocenění Green Good Design Award vyznamenává firmy, osoby a organizace, které svými produkty, službami a koncepty představují trvale využitelné, mimořádné a pokrokové myšlení. U AFI Vokovice byla středem zájmu zejména témata energetické účinnosti a trvalé využitelnosti. S použitými systémy heroal z oblasti oken, dveří, fasád a protisluneční ochrany se společnosti heroal jako výrobci hliníkových systémů podařilo dostát tomuto cíli maximálním možným způsobem.

Z&R Award - Product Of The Year 2015

Systém protisluneční ochrany heroal LC získává ocěnění Z&R Award - Product Of The Year 2015.

Nizozemský odborný časopis Z&R vyznamenává každoročně nejlepší vývojový produkt oceněním Z&R Award. Toto ocenění se získává za promyšlená detailní řešení s perfektním technickým zpracováním. V tomto roce ho obdrží společnost heroal za nový systém protisluneční ochrany heroal LC.

BATIMAT Innovation Award International 2013

Systém rolet a protisluneční ochrany heroal rs hybrid získává cenu BATIMAT Innovation Award 2013.

Nejlépe inovované výrobky na stavebním veletrhu BATIMAT 2013 byly vyhlášeny: Systém rolet a protisluneční ochrany heroal rs hybrid výrobce hliníkových systémů získává cenu Innovation Award International 2013. V metodě vícestupňového výběru přesvědčil systém heroal rs hybrid více než 150 mezinárodních odborníků v porotě. Co je na systému heroal rs hybrid revolučního: Spojuje v jednom produktu přednosti hliníkových rolet s přednostmi textilní protisluneční ochrany. Také hledisko udržitelnosti a jeho tichý chod, malý průměr navíjení a vylepšená tepelná izolace v kombinaci s okenními a fasádními systémy, to vše bylo do hodnocení zahrnuto.

Universal design award 2013

Dveřní systém „heroal D 92 UD“ získává ocenění Universal design award 2013.

Ocenění „Universal design award“ je udělováno společností Universal Design GmbH v Hannoveru od roku 2008 jednou ročně a navazuje na koncepci designu se stejným názvem. Tímto oceněním jsou vyznamenávány produkty a řešení, které jsou díky svému univerzálnímu designu použitelné pro všechny lidi v největším možném rozsahu – tak jako systém domovních dveří „heroal D 92 UD“. O cenu „Universal design award 2013“ soutěžilo v 9 kategoriích 121 přihlášených uchazečů z 10 zemí , z nichž potom bylo 61 příspěvků oceněno.

Cena za inovace v architektuře + okna, dveře, fasády 2012

Okenní systém „heroal W 72“ získává ocenění za inovaci Architektur 2012.

U příležitosti veletrhu fensterbau/frontale v Norimberku bylo uděleno ocenění „Cena za inovace v architektuře + okna, dveře, fasády“. Cena za inovace oceňuje produkty, které mají pro architekty mimořádnou důležitost. Pouze inovativní systémy s vynikající kvalitou tvoří základ pro úspěšný výsledek na trhu – tak jako nositel inovace „heroal W 72“.

Najděte si partnera specialistu na heroal ve svém okolí!

Hliníkové výrobky a náhradní díly heroal můžete zakoupit pouze u specializovaného partnera heroal. Jediným kliknutím můžete v našem specializovaném vyhledávání partnerů najít partnera heroal ve svém okolí.

Najděte si nyní specializovaného partnera >

Závazek heroal

V osobním i pracovním životě je pro každého z nás nejdůležitější mít možnost volby. To heroal velmi dobře ví. Jako rodinný podnik s více než 140 lety zkušeností věříme, že kvalita nesnese žádné kompromisy. S produkty heroal tak můžete realizovat optimální řešení pro téměř každý požadavek. Pro nás jako technologického lídra kvalita znamená vyšší efektivitu, vyšší spolehlivost a vyšší výkon. Řešení, která fungují „JEDNODUŠE. LÉPE.“

 • Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
 • Produkty prověřené kvality
 • Rodinný podnik s dlouhou tradicí
 • Made in Germany
 • Pobočka v Nizozemsku
 • Individuální design
 • Kompletní nabídka služeb
 • Nejlepší technická řešení