Fritz-Henßler-Berufskolleg

Systémová řešení heroal pro historickou budovu školy v Dortmundu

V historickém centru města Dortmundu se během dva a půl roku trvající přestavby kompletně zrekonstruovala historická budova odborné školy Fritz-Henßler-Berufskolleg. Zároveň došlo k jejímu rozšíření o další dvě budovy. Vznikl tak školní komplex budov, který splňuje požadavky na moderní vzdělávací instituci připravenou na budoucnost. Z architektonického hlediska se jedná uvnitř i vně o poutavý kontrast mezi starým a novým. Systémová řešení heroal ovlivňují jak novou podobu komplexu budov, tak ústřední vlastnosti, jako je tepelná izolace. Že se tato přestavba skutečně povedla, dokládá také velký počet národních a mezinárodních ocenění, které si autoři za práci na tomto projektu odnesli.

Tabule v objektu

Objekt: Odborná škola Fritz-Henßler Berufskolleg

Stavebník: město Dortmund – investiční společnost GVVF

Plánování/architekti: SSP Architekten

Zhotovitel: Tesche Metallbau GmbH

Dokončení: 2018

Na startu moderní výstavby

Památkově chráněná budova, jejíž základní kámen byl položen v roce 1904, se za svůj život dočkala celé řady rekonstrukcí a přestaveb. Když se ohlédneme za více než stoletou stavební historií této odborné školy, uvidíme, že zde probíhaly průběžné dostavby v různých fázích. Navzdory tomu všemu se v průběhu let nahromadily odkládané rekonstrukce. V roce 2010 proto bylo rozhodnuto: odborná škola musí projít kompletní rekonstrukcí. Stejně tak bylo zřejmé, že současný prostor nedostačuje dnešním potřebám. Z tohoto důvodu se od samého začátku počítalo s přístavbou dvou novostaveb, které musí splnit požadavky jak na městské plánování, tak na začlenění mezi památkově chráněné objekty v okolí. Vzorem pro architektonické řešení fasády nových budov se stala monumentální fasáda historické budovy. Velikosti otvorů a členění nových okenních systémů vycházejí z uspořádání a proporcí u stávající budovy.

Inovativní systémová řešení a historická budova v poutavém dialogu

Oslovení architekti si přáli v první řadě zachovat stávající budovu, které hrozila demolice, protože se jedná o jednu z nedílných součástí města Dortmund a památkově chráněnou stavbu. Architekti si v projektu vytyčili náročný cíl, kterým bylo propojení starých a nových prvků budov do jednoho uceleného funkčního a estetického stavebního komplexu. V souladu s tím byly kladeny vysoké nároky na použité produkty. Po domluvě s architekty si společnost Tesche z Lüdenscheidu, která se zabývá kovodělnou výrobou, zvolila okenní systém heroal W 72, fasádní systém heroal C 50 a dveřní systém heroal D 72. Systémová řešení heroal naprosto nadchla hlavního architekta Franka Köllera: „Použité výrobky heroal do nejmenšího detailu plní naše nejvyšší požadavky na kvalitu a provedení. Mimořádně působivé jsou zejména tenké profily a žádaný bezrámový vnější vzhled okenních křídel.“ Systémy heroal navíc překonávají už tak mimořádně vysoké nároky na technické vlastnosti stavebních prvků, například na tepelnou izolaci a zvukovou izolaci – při současném zachování minimální šířky profilů. V úzké spolupráci mezi výrobcem systémů, kovodělnou společností a architekty vznikla nestandardní řešení navržená pro splnění individuálních požadavků na podobu objektu. Kromě toho byla společnost heroal všem zúčastněným stranám ve všech fázích výstavby k dispozici pro případné konzultace.

Vznik školní budovy připravené na potřeby budoucnosti

Výsledkem celého snažení byl komplex budov, jehož podmanivá architektura je patrná už na první pohled: historický vzhled stávající budovy a fasády na novostavbách v nové architektuře se podařilo zdařilým způsobem vizuálně propojit konstrukcí v podobě sloupko–příčkového fasádního systému heroal C 50. Vstupní prostor novostavby vítá návštěvníky otevřeným a moderním způsobem a díky dveřnímu systému heroal D 72 je optimálně připraven na velký pohyb osob ve školní budově. Drobné rámy okenního systému heroal W 72 se decentně drží v pozadí a dávají vyniknout štědře dimenzovaným proskleným plochám oken. Skoro by se chtělo říct, že se vznáší v prostoru. Okny tak do budovy proniká velké množství světla, a to přispívá k vytvoření zdravého a moderního životního prostředí.

Četná ocenění za promyšlenou koncepci

Rekonstrukce obchodní školy Fritz-Henßler-Berufskolleg probíhala od první chvíle s důrazem na udržitelnost. Všichni zúčastnění se v průběhu celé rekonstrukce soustředili na inteligentní a prostorově efektivní plánování šetrné k využití zdrojů, a tak se také podařilo minimalizovat jak investiční, tak navazující náklady. Ke snížení výrobní energie například přispěla šedá energie stavebních zásob. Použité systémy heroal do této koncepce dokonale zapadají. Překonávají všechny požadavky na tepelnou izolaci a jsou již z výroby udržitelné. Konkrétně to znamená: systémy heroal se vyrábí z recyklovaného hliníku a svými maximálními tepelněizolačními vlastnostmi aktivně přispívají k optimalizaci energetické bilance stavebního projektu. Úspěšná realizace komplexního plánování si odnesla celou řadu národních a mezinárodních ocenění – například cenu spolkové země NRW v kategorii školních budov.

Použité systémy


Další zprávy o objektech

Objevte nyní heroal Communicator


Rozmanité a komfortní funkce heroal Communicatoru vám poskytují podporu pro optimální a časově úspornou práci. Požádejte nyní o svůj osobní přístup a využijte aktuálních dokumentů a produktových informací, novinek heroal a také osobní podpory.

Spolupracujte s námi! - Staňte se obchodním partnerem heroal

S nálepkou „powered by heroal“ prezentujete vašim zákazníkům povědomí kvality. Profitujte z cílené podpory vašeho podniku. Jako náš partner se stanete důležitou součástí značky heroal - to představuje maximální podporu pro váš obchod. Nakupujete z kompletního sortimentu heroal a ne pouze jednotlivé komponenty. Užíváte si také nejvyššího systémového zabezpečení.

  • Individuální systémová a softwarová školení
  • Prvotřídní technická podpora
  • Individuální marketingová podpora včetně „stavebnice“ webových stránek
  • Individuální péče o zákazníka poskytovaná příslušným oddělením

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Vyžádat konzultaci >

Chcete si prohlédnout naši výrobu

Přihlásit se k prohlídce závodu >

Máte zájem o produktové školení u firmy heroal?

Poptat školení >