Certifikace pro pasivní domy

Tepelná izolace pro nejvyšší nároky

heroal C 50 PH je logickým a dalším důsledným vývojovým článkem fasádních systémů C 50 HI s vysokou tepelně izolační hodnotou.

U heroal C 50 HI lze díky konstrukci z sloupkových a příčníkových profilů dosahovat minimálních hodnot Uf 0,74 W/m2K. Díky vhodnému fasádnímu panelu a zasklení je systém certifikován pro pasivní domy.

Modulární tepelně izolační zóna heroal použitím inovačních látek a materiálů snižuje energetické ztráty na minimum. Díky prokázané kombinaci skla a sendvičového panelu může fasádní systém C 50 PH vykazovat hodnoty Ucw ve výši 0,62 W/m2K, certifikované institutem ift Rosenheim.

SITEMAP