23. 2. 2024

150 let rodinné firmy s invenčním duchem

Verl, únor 2024. Z malého řemeslného podniku založeného v roce 1874 vyrostla mezinárodní společnost s vedoucím postavením na trhu hliníkových systémových řešení pro opláštění budov a pro interiéry. Společnost heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG tento rok slaví 150leté jubileum. Zahajovací událostí jubilejního roku bude veletrh R+T 2024 ve Stuttgartu.

heroal slaví výročí společnosti

Rok 2024 je pro rodinnou firmu heroal se sídlem ve městě Verl mimořádný. V tomto roce společnost slaví 150 let své existence. Při této příležitosti se budou v průběhu roku konat různé akce. První velkou akcí bude veletrh R+T 2024 ve Stuttgartu. Dále se plánují zákaznické akce na různých místech a v létě oslava výročí pro všechny zaměstnance firmy heroal. Jubilejní rok firma zakončí závěrečnou oslavou na veletrhu BAU v lednu 2025 v Mnichově.

S invenčním duchem k úspěchu

Firma heroal byla založena v roce 1874 jako malý řemeslný podnik, který vyráběl dřeváky a později dřevěné nábytkové nohy. Významným milníkem na cestě k dnešní podobě firmy byl rok 1969, ve kterém Johann Henkenjohann, vnuk zakladatele společnosti, vynalezl válcovaný a vypěněný hliníkový profil rolety. Šlo o průkopnickou inovaci, která se stala novým standardem v oboru. Od tohoto profilu se také odvozuje název firmy (Henkenjohann rollformt Aluminium – válcovaný hliník Henkenjohann). Bývalá jednatelka společnosti heroal Dr. Vera Schöne, členka poradního sboru heroal, ráda vzpomíná na mimořádného invenčního ducha svého otce: „Můj otec byl skutečným vynálezcem. Měl neustále hlavu plnou nápadů a pořád se v něčem vrtal. Jakmile ho něco nového napadlo, hned si to poznamenal – pokud nebylo zbytí, klidně na okraj novin.“

V průběhu několika desetiletí se portfolio výrobků stále rozšiřovalo: na počátku 70. let 20. století do nabídky přibyly okenní a dveřní systémy, v 90. letech fasádní systémy a od roku 2015 nabízí heroal také systémy protisluneční ochrany. Dnes stejně jako dřív jsou pilířem nového vývoje a dalšího zdokonalování rozsáhlého sortimentu výrobků a servisních služeb průkopnické inovace.

Rodinná firma, kterou dnes vede pátá generace – Dr. Max Schöne a jednatelé Jürgen Peitz a Dr. Ramon Knollmann – a která zaměstnává kolem 900 zaměstnanců, je jedním z mezinárodních výrobců hliníkových systémových řešení s vedoucím postavením na trhu a podílí se na celosvětové výstavbě udržitelných a vysoce kvalitních budov v rezidenční, komerční i veřejné oblasti. Systémy rolet, protisluneční ochrany, rolovacích vrat, oken, dveří, posuvných dveří, fasád a zastřešení firma vyvíjí a vyrábí v německých závodech ve Verlu a nedalekém Hövelhofu a z logistického centra je distribuuje do Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.

Společně za úspěchem

Za to, že se heroal dnes může ohlédnout za úspěšnou 150letou historií firmy, vděčí společnost z velké části partnerské spolupráci s mnoha specializovanými partnery z celého světa. „Dlouhodobé partnerství a další zdokonalování naší nabídky výrobků a služeb v neustálé koordinaci s našimi odbornými partnery je součástí firemní filozofie společnosti heroal a základem společného dalšího rozvoje. Dík tomu jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků a trhu a svými systémy přispívat k výstavbě udržitelnějších, bezpečnějších a pohodlnějších budov dneška i budoucnosti a zároveň dostát maximálním nárokům v oblasti designu a architektonické svobody,“ říká Dr. Max Schöne. Tyto nároky dobře ilustruje firemní motto „simply better spaces for life“.

V roce 2024 se chce společnost heroal především zaměřit na další zdokonalování portfolia výrobků a služeb. Už na veletrhu R+T ve Stuttgartu na začátku roku firma představí různé inovace. Ty zahrnují nové možnosti konfigurací a objednávání s cílem zrychlit a zefektivnit pracovní postupy bez nutnosti papírové dokumentace. Nabídku roletových systémů rozšiřují nové výrobky umožňující také větší flexibilitu, jako je inovativní systém kombinovaného okenního boxu, řešení s integrovaným solárním pohonem a nové úhlové koncové lišty, stejně jako vodicí lišty odolné proti dešti. V oblasti systémů protisluneční ochrany se firma heroal soustředí na nový vývoj, jako je systém heroal VS Z, který lze snadno integrovat do sloupko-příčkové fasády. V centru pozornosti bude v roce 2024 nadále rovněž téma povrchů a designové rozmanitosti jako jedna z ústředních kompetencí společnosti heroal: firma tak například rozšíří možnosti úpravy rolovacích vrat o technologii povrchové úpravy heroal SD, která umožní efektní imitaci dřeva, rzi nebo betonu. Nabídku heroal doplňují nová řešení pro chytrou automatizaci budov, která přispívají ke zlepšení energetické účinnosti, komfortu a bezpečnosti v rezidenční, komerční i veřejné oblasti.

Historické milníky společnosti heroal

1874: Založení manufaktury na výrobu dřeváků
V roce 1874 zakládá Johann Henkenjohann, dědeček zakladatele firmy heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, samostatný podnik na výrobu dřeváků.

1948: Vstup Johanna Henkenjohanna do společnosti
Do rodinného podnikání vstupuje jako příslušník třetí generace vnuk Johann Henkenjohann (1922–2010). O několik let později vyrábí první dřevěné a plastové rolety.

1968: Hliníkové rolety
Hliníkové rolety se pro větší stabilitu válcují. Vzniká myšlenka nového názvu společnosti heroal (Henkenjohann rollformt Aluminium – válcovaný hliník Henkenjohann).

1969: Průkopnický vynález
Vynález celosvětově prvního dvoustěnného vypěněného roletového profilu z hliníku

1971: Rozšíření sortimentu
Společnost heroal rozšiřuje portfolio hliníkových systémů o okna a dveře. V dalších letech následují fasádní a zdvižně posuvné systémy.

1984: Závod II
Zahájením provozu v závodě II v Hövelhofu rozšiřuje heroal své kapacity výroby a povrchové úpravy.

2008: Čtvrtá generace
Vedení společnosti se ujímá dcera Johanna Henkenjohanna, Dr. Vera Schöne.

2011: Závod III
heroal zahajuje provoz v závodě III v Hövelhofu, v logistickém centru s plochou 40 000 m² a vlastní flotilou nákladních automobilů.

2012: Vertikální prášková lakovací linka
V roce 1986 byla v závodě II uvedena do provozu první prášková lakovací linka, což umožnilo společnosti heroal další rozšíření své kompetence v oblasti povrchové úpravy.

2015: Protisluneční ochrana
Společnost heroal rozšiřuje systémové portfolio o oblast protisluneční ochrany.

2015–2017: Mezinárodní pobočky
V roce 2015 otevírá heroal pobočku v Nizozemsku. V dalších letech následují pobočky v USA a Francii.

2017: Plně automatická kontrola kvality
Linka pro kontrolu kvality v závodě II nově umožňuje plně automatickou kontrolu kvality pro 100% objektivní a kompletně dokumentovanou kvalitu.

2018: Architektonická svoboda
Společnost heroal rozšiřuje designovou a barevnou rozmanitost o technologii povrchové úpravy heroal SD (Surface Design) pro imitaci dřeva, betonu a rzi, stejně jako o barevné odstíny Les Couleurs® Le Corbusier.

2019: heroal Ready & Fórum heroal
Nabídka servisních služeb heroal Ready umožňuje zákazníkům společnosti heroal objednávat rolety, protisluneční ochranu a rolovací vrata také jako hotové prvky.
Nové Fórum heroal v sídle společnosti ve městě Verl v sobě spojuje bistro heroal, školicí prostory a kanceláře.

2020: Pátá generace
Do vedení rodinného podniku nastupuje Dr. Max Schöne jako pátá generace.

2021–2022: Showroomy heroal
heroal otevírá showroomy v Praze a Verlu.

2022–2023: Nové služby a digitální řešení
Servisní portfolio heroal se rozšiřuje o nabídku v oblastech školení, marketingu, kalkulace, objednávek, plánování a optimalizace výroby.