24. 4. 2023

Digitální řešení a přidaná hodnota pro zákazníka

Verl, duben 2023. Digitální řešení a služby přispívají k procesně bezpečné realizaci projektů a integrovanému hodnotovému řetězci. Kromě vedoucího sortimentu systémových řešení na trhu proto firma heroal podporuje své partnery komplexními službami a digitálními možnostmi, které přinášejí efektivitu, flexibilitu a přidanou hodnotu do všech fází stavebního projektu.

Komplexní nabídka služeb společnosti heroal během celé fáze realizace stavby

Digitální služby společnosti heroal poskytují podporu pro efektivní a procesně bezpečnou realizaci projektů od plánování a vyhotovení nabídky přes objednávku až po výrobu a logistiku. V tomto ohledu se služby a digitální řešení překrývají a pokrývají všechny důležité procesní kroky zpracovatele. Digitální řešení společnosti heroal umožňují jednoduše vyvolat informace v reálném čase, usnadňují fázi plánování, kalkulace a podání nabídky a vytváří základ pro bezpečné a rychlé procesy bezpapírové výroby. Společnost heroal svou nabídkou sleduje cíl tvorby přidané hodnoty pro všechny zúčastněné a vytváření volných kapacit pro nové projekty.

Zpracovatelé systémů heroal získají prostřednictvím heroal Communicatoru přístup k většině služeb a digitálním nástrojům. Portál pro profesionální zákazníky usnadňuje každodenní práci díky rozmanitým komfortním funkcím. © heroal

heroal Communicator: partnerský portál 24/7 pro efektivní práci

Odborný portál Communicator společnosti heroal nabízí zpracovatelům rychlý přístup k většině služeb a digitálních nástrojů. heroal Communicator poskytuje informace o světě systémů heroal prostřednictvím osobního pracovního prostředí v jasně strukturovaném rozhraní. V centru dokumentů jsou k dispozici všechny důležité dokumenty, od objednávacích a výrobních katalogů přes zkušební protokoly, obrazové reference a texty výběrových řízení, data BIM a CAD až po ceníky. heroal Communicator lze snadno a intuitivně ovládat přes smartphone, tablet nebo PC a usnadňuje každodenní práci díky rozmanitým komfortním funkcím. Pomocí portálu tak partneři společnosti mohou prostřednictvím těchto funkcí optimalizovat své procesy na základě provádění všech důležitých úkolů nezávisle na čase a místě.

Zákazníci heroal profitují z krátké doby zpracování při objednání a příjmu zboží díky rozhraní heroal Communicatoru k systémům kalkulace a ERP, jako je LogiKal EOS. © heroal

Přesná řešení pro plánování

Firma heroal poskytuje partnerům výkonné digitální nástroje už v počáteční fázi projektu prostřednictvím heroal Communicatoru, např. možnostmi statického výpočtu budovy nebo přístupu k datům BIM nebo CAD. Obzvlášť jednoduchá a rychlá je fáze kalkulace a plánování pro uživatele výpočetního softwaru LogiKal heroal Edition: na základě uložených veškerých systémových logik ve znalostní databázi heroal lze konstruovat a kalkulovat okenní, dveřní a fasádní systémy heroal až po vyhotovení nabídky. Přidanou hodnotu přináší automatická kontrola věrohodnosti během zadávání prvku a přizpůsobení cen kalkulaci v reálném čase.

Pro komplexní konstrukce fasád a složitější úlohy plánování poskytuje heroal svým partnerům databázi systémů heroal v softwaru CAD ATHENA. Nástroj zpracovávající data BIM poskytuje podporu při konstrukci fasádních systémů a připojení protiplechů jak v 2D, tak v 3D. Rozsah služeb zahrnuje rovněž konstrukci a zpracování profilů, stejně jako výkonné výpočetní nástroje v oblasti statiky a stavební fyziky. Efektivní je také inteligentní rozhraní k LogiKal s možností přenosu konstrukčních dat do LogiKal heroal Edition.

Rozsáhlá podpora od konfigurace po objednávku

Partneři firmy heroal navíc získají rozsáhlou podporu při konfiguraci. Obzvlášť snadná a spolehlivá je konfigurace, vyhotovení nabídky a objednávka hotových prvků (heroal Ready) v oblasti rolet a protisluneční ochrany s konfigurátorem heroal. Díky integraci do LogiKal heroal Edition zpracovatelé profitují během přijetí zakázky, vyhotovení nabídky a objednávky v těchto procesních krocích z aktuálních cen, integrované kontroly věrohodnosti a maximální efektivnosti.

Krátká doba zpracování při objednání a příjmu zboží

Funkce importu/exportu konfigurátoru heroal usnadňuje partnerům firmy heroal v dalším kroku objednání systémových výrobků a konfigurovaných hotových prvků. Přitom se automaticky použijí aktuální osobní nákupní podmínky; potvrzení zakázky se zasílá e-mailem. Alternativně lze zaslat digitální objednávku společnosti heroal ze zákaznického systému ERP přes EDI. Rychlé, spolehlivé a bezpapírové objednávací procesy, nízké komunikační nároky a vždy přehled díky digitální archivaci dat – objednávání prostřednictvím konfigurátoru heroal je zárukou nekomplikovaného, spolehlivého procesu bez chyb při zadávání a přenosu a s kratší dobou zpracování.

Rovněž kontrolu příjmu zboží připravila firma heroal pro zpracovatele tak, aby byla jednoduchá a efektivní. Za tím účelem je na profilech umístěn kód DataMatrix, který obsahuje všechny důležité informace. Čtečkou se zobrazí v reálném čase a přitom se přenáší na příslušné pracoviště. Identifikace profilů a kontrola dodávky jsou díky tomu rychlé, digitální a bez papírových dokumentů. Kód DataMatrix heroal navíc umožňuje jednoznačou identifikaci informací o profilu heroal, jako je číslo výrobku, délka a barva.

Optimalizovaná efektivita ve výrobě

Digitální služby heroal jsou koncipovány pro výrazné usnadnění procesu zpracování a zvýšení efektivity ve výrobních procesech. Základem je bezpapírová výroba, vytvoření transparentních procesů, zlepšený management jakosti a optimalizované vytížení strojů a personálu. Díky nižším skladovým zásobám navíc klesá míra vázání kapitálu.

Klíčovou úlohu při zvyšování efektivity a optimalizaci doby zpracování ve výrobě hraje LogiKal MES (Manufacturing Execution System). Software podporuje bezpapírové výrobní procesy tím, že poskytuje pro předem definované pracovní oblasti v požadovaném okamžiku potřebné informace. Prostřednictvím heroal Communicatoru lze navíc pro každý krok zpracování vyvolat všechny relevantní informace.

Podpora při individuálních marketingových aktivitách

Pro zvýšení viditelnosti u zákazníků a zájemců poskytuje společnost heroal profesionálním partnerům rozsáhlou podporu v oblasti marketingových aktivit. Firma nabízí svým zákazníkům prostřednictvím programu heroal Partner+, který lze rovněž vyvolat přes heroal Communicator, řadu digitálních marketingových služeb. Nabídka sahá od vytvoření individuálních katalogů a brožur přes online marketingové kampaně a kampaně na sociálních sítích až po koncipování a realizaci vlastních webových stránek či přípravu online konfigurátoru pro systémová řešení heroal pro integraci na webové stránky zákazníka. K inovativním nástrojům, pomocí nichž firma heroal optimalizuje marketing svých zákazníků, patří také řešení Virtual Reality pro poradenství ve firemním showroomu. Zájemci o nákup produktů tak při konzultaci získají intenzivnější a realističtější vhled do problematiky a mohou se seznámit s mnohem širší paletou produktových možností. Tímto způsobem je také možná konfigurace produktů.