24. 4. 2023

Navrženo pro maximální efektivitu při montáži

Verl, duben 2023. Prostřednictvím nového systému okenního kování podporuje společnost heroal ještě ekonomičtější procesy ve výrobě. Inovativní kování heroal WF EM se vyznačuje obzvlášť snadnou, efektivní montáží a spojuje maximální funkčnost s řadou designových možností a štíhlými pohledovými šířkami i při nejvyšší odolnost proti vloupání až do RC 3.

Inovativní systém okenního kování heroal WF EM přináší zpracovatelům přidanou hodnotu

Aby mohli zpracovatelé v budoucnosti realizovat heroal okenní systém ještě efektivněji, rozšířil výrobce heroal své portfolio o další řešení, které se zpracovává rychle a snadno: inovativní systém okenního kování heroal WF EM je důsledně koncipován pro ekonomickou montáž a svou promyšlenou montáží a vysokým stupněm přípravné montáže přináší zpracovatelům značné výrobní výhody. Inovativní koncepce hnací tyče heroal WF EM proto zahrnuje systémové délky připravené k přímé montáži pro milimetrově přesné spojení komponentů kování v nejrůznějších velikostech oken. Není nutné ani zkracování a děrování táhel nebo rohů křídla, protože se nemusí zasouvat hnací tyč, roh křídla a uložení křídla, ale lze je z přední strany zvenku zacvaknout. Maximální efektivitu kromě toho zajišťuje jemné seřízení protiplechů a snadné upnutí uzavíracích kusů pomocí bajonetu.

Jednoduché procesy – optimální zpracování

Pro rychlou, efektivní výrobu a pro zjednodušení procesu objednávání je heroal WF EM dostupný pro řadu případů použití v praktickém kartonu se základní sadou, která obsahuje téměř všechny komponenty pro základní zabezpečení. Všechny obsažené komponenty jsou pro ušetření času předmontovány, předtříděny a dodávají se s optimální ochranou. Pouze převody a hnací tyče je nutné objednat samostatně podle velikosti křídla. Pro všechny ostatní případy použití a pro výrobu větších počtů kusů lze navíc objednat veškeré komponenty podle druhu.

Zpracování dodatečně optimalizuje koncepce nářadí pro heroal WF EM. Montáž a seřízení součástí vyžadují pouze dva šroubové pohony a univerzální montážní páku. Děrovací nástroje pro rohy křídla nejsou nutné. Kvalitní výsledky zajišťuje nová ochrana hran křídla heroal, která chrání osazovací rám při zavěšení křídla před poškozením.

Štíhlé pohledové šířky až do RC 3

Pro maximum bezpečnosti je heroal WF EM navíc dostupný v provedení odolném proti vloupání. Inovativní kování spojuje nejvyšší požadavky na bezpečnost s jedinečnými designovými přednostmi, protože inovativní systém kování má certifikaci RC 3 i pro úzké pohledové šířky. Snadná možnost dovybavení pouze s několika dodatečnými komponenty činí výrobní procesy štíhlými a efektivními, např. díky upevnění šroubů bez předvrtání pro bezpečnostní protiplechy nebo připojení ochrany proti navrtání na převodu. Zkrácená výrobní doba vzniká kromě toho u šířek a výšek okna do 2 000 mm, protože zpracování se provádí bez náročného lepení skla a rámu křídla.

Maximální svoboda při tvorbě řešení

Jedinečná designová rozmanitost systému heroal WF EM umožňuje zpracovatelům flexibilně reagovat na požadavky na individuální design budovy. Inovativní systém kování je vhodný pro všechny běžné způsoby otevírání a je volitelně dostupný jako klasicky upevněná strana závěsu, nebo jako skrytá montáž strany závěsu pro realizaci přímočarého, estetického okenního designu. Rozsáhlý sortiment příslušenství s omezovači otáčení, senzory heroal WF EM pro kombinovanou kontrolu otevírání a zavírání nebo bezbariérový práh kromě toho umožňují realizaci všech běžných aplikací. Přidanou hodnotu vytvářejí také designové možnosti barevného provedení. Všechny komponenty kování jsou standardně dostupné v bílé, šedé barvě a ve více než 500 barvách RAL.