26. 4. 2022

Rozhovor s obchodním vedením heroal

Dr. Max Schöne, Jürgen Peitz a Dr. Ramon Knollmann o nové vizi společnosti heroal a strategickém směrování hliníkových systémů heroal

Vize společnosti heroal zní „Vytváříme prostory obohacující život“. Co tvoří jádro této vize?

Dr. Max Schöne: Lidé stráví velkou část svého života v budovách – a na tyto obytné a pracovní prostory máme jako poskytovatel systémových řešení přímý vliv. Z celkového hlediska nejsou naše systémová řešení zaměřena pouze na stavební prvky nebo fasádní konstrukce, ale také na obytné prostory, jejichž vnější design i klima a atmosféra uvnitř jsou velmi často rozhodujícím způsobem ovlivněny našimi produkty. A právě s tím přichází naše vize. Jako podnik jsme si stanovili hlavní cíl rozvíjet nabídku řešení, která zlepší a obohatí život, bydlení i práci v dnešních i budoucích budovách – díky větší tvůrčí svobodě, komfortu, bezpečnosti a udržitelnosti.

Na koho se vize heroal zaměřuje?

Jürgen Peitz: S naší vizí bychom chtěli oslovit každého, kdo je spojený s námi jakožto podnikem nebo našimi systémy, a samozřejmě se všemi, kdo plánují nyní či v budoucnu stavět. V naší vizi je důležité slovo „my“. Znamená to „my jako tým heroal“, ale také úzká spolupráce s našimi zákazníky, dodavateli a partnery. Součást naší vize proto tvoří rovněž hodnotový závazek pro naše různé cílové skupiny, který lze stručně shrnout takto: Nabízíme zpracovatelům inovativní, vysoce výkonná a individuálně přizpůsobená řešení s vysokou efektivitou výroby a montáže a rovněž rozsáhlé portfolio služeb pro budování našeho společného úspěchu a partnerské spolupráce. Architekti a designéři profitují z větší svobody při tvorbě řešení a zabezpečení plánování, kterou zajišťují integrovaná, koordinovaná a udržitelná systémová řešení a rovněž kompletní poradenství a podpora při plánování. Investorům nabízíme portfolio řešení pro úspěšné projekty a stavitelům individuální, udržitelný a bezpečný domov na celé generace.

Uvádíte udržitelnost jako součást vaší nabídky řešení. Jaký to má praktický dopad?

Dr. Ramon Knollmann: Společnost heroal se zavázala ke kompletnímu příspěvku k udržitelné budoucnosti. Důležitými součástmi tohoto závazku jsou mj. společenská odpovědnost podniku, ochrana životního prostředí a vývoj a výroba recyklovatelných systémů. Jako mezinárodně uznávaný důkaz používání ekologicky bezpečných, zdravých a recyklovatelných materiálů v našich hliníkových systémových řešeních jsme nedávno získali certifikaci Cradle to Cradle ve stříbrné kategorii. Kromě toho poskytujeme k mnoha našim systémům ekologická prohlášení o výrobcích (Environmental Product Declarations, zkráceně: EPD). Dále jsme stanovili cíle environmentálního podnikového řízení (zkráceně: ESG). Tím se mimo jiné snažíme dosáhnout do roku 2040 neutrality vzhledem k CO2 a nepřetržitě pracujeme na snižování množství emisí i odpadu. Kromě toho podporujeme neziskové projekty a sociální angažovanost našich zaměstnankyň a zaměstnanců. Dále jsme zavedli systém kontroly dodržování předpisů, abychom sledovali nelegální jednání, korupci, nekalou hospodářskou soutěž a zajistili dodržování společností heroal stanove-ných etických norem v celém dodavatelském řetězci.

Jak tato vize ovlivňuje portfolio výrobků?

Jürgen Peitz: Naším sortimentem rozšiřujeme přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Naši zákazníci dostanou od heroal vše pro opláštění budov a interiér i exteriér od jednoho výrobce. Aby mohly být tyto obytné prostory díky našim systémům individuálně navržené, pohodlnější, bezpečnější a energeticky účinnější, zaměřujeme se na nové a další zdokonalování našich výrobků s ohledem na udržitelnost, efektivitu, začlenění do chytrých domácností a design a zohledňujeme požadavky všech skupin našich zákazníků. Takže jsme mimo jiné vyvinuli řadu systémů Easy Mount, jako křídlový profil dveří D 72 PF EM nebo protisluneční ochranu heroal VS Z EM, které se vyznačují zvlášť efektivním zpracováním. V oblasti požární ochrany pomáhá odborným partnerům heroal důsledná logika systému. A systémy protisluneční ochrany heroal vynikají díky početným možnostem stínění výjimeč-nou estetikou – například v prostoru rohů s rohovým řešením heroal VS Z – a také harmo-nickými možnostmi integrace – například do fasádních systémů heroal C 50. U nového i dalšího zdokonalování výrobků hraje důležitou úlohu integrace do chytrých domácností. Již dnes jsou systémy heroal kompatibilní se systémy chytré domácnosti.

Společnost heroal se v posledních letech věnuje intenzivně i oblasti digitalizace. Jak pomáháte svým zákazníkům s využitím digitálních řešení?

Dr. Max Schöne: Digitální řešení jsme vyvinuli sami, nebo jsme je integrovali do nabídky našich služeb, které pokrývají celý proces od plánování až po provoz budovy. Díky nim jsme například připravili v našem online pracovním prostředí, komunikátoru heroal, produktové informace, data BIM a CAD a také různé plánovací nástroje zjednodušující plánování objektů. Další nástroje naší značky jako ATHENA nebo edice LogiKal od heroal zjednodušují výpočty a konstrukce. Proces objednávek se díky konfigurátoru heroal a rozhraní EOS/EDI zobrazuje obzvláště efektivně. Při realizaci podporují LogiKal MES a Datamatrix Code, začleněný do našich profilů, digitální vyhotovení. Datamatrix Code usnadňuje i skladový příjem, přičemž je možné snadno identifikovat profily.

Jak dále pomáháte odborným partnerům heroal?

Jürgen Peitz: S mnoha našimi partnery udržujeme dlouhodobé vztahy. Naši zákazníci si zaslouží zejména individuální péči – ať již od řidiče společnosti heroal, který díky pravidelným dodávkám zboží zná místní podmínky u našich zákazníků, nebo provozního technika, který je k dispozici pro technické dotazy. Kromě toho nyní nabízíme početné služby, jako zprostředkování odborných partnerů na internetových stránkách nebo konfigurátor domovních dveří a zastřešení teras, které pomáhají při získávání zákazníku a marketingu. V budoucnu chceme nabídku našich služeb nadále rozšiřovat. V průběhu toho reorganizujeme naši centrální distribuci, abychom optimalizovali technické poradenství v konkrétních zemích. S našimi zákazníky bychom chtěli úžeji spolupracovat i v mezinárodním měřítku, proto jsme například nedávno otevřeli naši předváděcí prodejnu v Praze. S nabídkou školení heroal Academy nebo partnerským programem heroal partner+ podporujeme naše partnery, aby dobře připravili sebe i svůj tým na budoucnost. Dále nabízíme odborným partnerům heroal různé platformy, například Fórum heroal, kde se mohou vzájemně setkávat a vyměňovat si informace týkající se vývoje výrobků a nápadů.