Zaangażowanie socjalne

Wspieramy projekty charytatywne w różnych dziedzinach, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują. To jest dla nas sprawa najwyższej wagi.

Ręka w rękę w zrównoważoną przyszłość

Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom systemowym przyczyniamy się do bardziej zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, komfortu i swobody architektonicznej budynków dziś i w przyszłości. Ponadto wspieramy liczne regionalne i międzynarodowe instytucje i projekty charytatywne, które angażują się na różne sposoby i zapewniają młodzieży dostęp do edukacji, poprawiają ochronę środowiska lub wspierają dzieci w potrzebie.


Nasze zaangażowanie

Firma heroal wspiera projekty i inicjatywy charytatywne w otoczeniu regionalnym i na świecie. W ten sposób wspieramy organizacje, stowarzyszenia i projekty, które działają w sferze społecznej i ekologicznej. Należą tu cele charytatywne z następujących obszarów zainteresowania:

Nasz wkład w społeczeństwo

„Wnoszenie pozytywnego wkładu w rozwiązywanie społecznych wyzwań naszych czasów – zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej – traktujemy jako część naszej odpowiedzialności jako firmy. W związku z tym wspieramy zarówno regionalne, jak i międzynarodowe projekty charytatywne, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy”.

Dr Max Schöne, Dyrektor zarządzający

Projekty i organizacje

Angażujemy się w konkretne projekty, które robią różnicę. Ich zakres sięga od wspierania regionalnych klubów sportowych i organizacji charytatywnych, poprzez wspieranie ponadregionalnych organizacji charytatywnych i programów, aż po wspieranie międzynarodowych organizacji pomocowych. Chcielibyśmy przedstawić Państwu niektóre z naszych długoterminowych projektów i partnerów:

Ochrona lasów Gola

Lasy należą do najważniejszych rezerwuarów CO2 na naszej planecie, są domem dla ogromnej różnorodności biologicznej i stanowią podstawę życia wszystkich żywych istot. Podejmujemy działania na rzecz zachowania lasów w dłuższej perspektywie i wspieramy projekt „Ochrona lasów Gola”. Od 2011 roku Park Narodowy Gola Rainforest na granicy Sierra Leone i Liberii chroni wraz z ludnością krajową około 68 500 hektarów lasu deszczowego. Oprócz zachowania lasów, znacznie poprawiły się również warunki życia miejscowej ludności.

Ochrona lasów Zambezi

Projekt ochrony klimatu oferuje mieszkańcom południowo-wschodniej Zambii możliwości zrównoważonego rozwoju. W regionie mieszka 8300 osób, z czego 90 procent żyje w skrajnym ubóstwie. Rosnące zapotrzebowanie na drewno opałowe zagraża lokalnym lasom. Projekt rozwiązuje w sposób zrównoważony problem trwającego wylesiania, tworząc alternatywne źródła dochodów i poprawiając podstawowe zaopatrzenie lokalnej ludności.

Herzenswünsche e.V.

Z naszych darowizn dla stowarzyszenia Herzenswünsche e.V. korzystają dzieci z zaburzeniami percepcji, ruchu i równowagi, a także z problemami rozwojowymi i komunikacyjnymi. Terapia wspomagana przez zwierzęta oraz kontakt ze zwierzętami wspierają rozwój ruchowy i społeczny dzieci. W ten sposób w formie zabawy uczą się koncentracji, współpracy, tolerancji i szacunku.

Akcja Mały Książę

Akcja Mały Książę od 1993 roku wspiera wybrane projekty dla potrzebujących dzieci na całym świecie. Oprócz pomocy ofiarom powodzi na rzekach Ahr i Erft, przekazaliśmy darowiznę na budowę dodatkowej klasy w szkole w Ugandzie.

Human Help Network e.V.

Human Help Network pomaga osieroconym rodzeństwom w Rwandzie, które żyją w najuboższych warunkach, towarzyszy im w dorastaniu i wspiera ich edukację, aby mogły zbudować sobie podstawy do samodzielnego życia. Przekazujemy darowizny na wsparcie tych „dziecięcych rodzin”, a także angażujemy się w transport towarów pomocowych dla uchodźców z Ukrainy.

SC Verl

Jako firma rodzinna z Verl, czujemy się mocno związani z lokalizacją w Verl. Dlatego oczywiście kibicujemy razem na meczach SC Verl. Cieszymy się, że w ramach naszego partnerstwa z klubem sportowym możemy go dodatkowo wspierać.

TV Verl

Wspieramy lokalny klub gimnastyczny TV Verl i jesteśmy dumnym oficjalnym sponsorem sekcji piłki ręcznej.

Droste-Haus

Spotkania z innymi ludźmi w atmosferze bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie są oczywistością. Stowarzyszenie Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh e.V. to miejsce spotkań w Verl. Odbywają się tu między innymi imprezy dla rodziców z dziećmi, kursy na rzecz zdrowia i ruchu, zajęcia kreatywne oraz lekcje muzyki dla młodszych i starszych. Fundacja Droste House zapewnia niezależną pracę organizacji Jugendaustauschwerk w przyszłości, którą chętnie wspieramy finansowo.

Fruchtalarm gGmbH

Z różnych soków, nektarów i syropów powstają kolorowe i smaczne koktajle owocowe dla dzieci z chorobami nowotworowymi. W tym celu mobilny dziecięcy cocktail bar przyjeżdża raz w tygodniu do 34 dziecięcych oddziałów onkologicznych, klinik rehabilitacyjnych i hospicjów w całych Niemczech. „Fruchtalarm” wspiera aktywność, samostanowienie i radość życia ciężko chorych dzieci i młodzieży. Wspaniały projekt, który jest bardzo bliski naszym sercom!


  • Ponad 3500 partnerów specjalistycznych na całym świecie
  • Produkty o sprawdzonej jakości
  • Firma rodzinna z wieloletnią tradycją
  • 100% Made in Germany
  • Indywidualne wzornictwo
  • Najlepsze rozwiązania techniczne