Wskazówka: W przeglądarce zdezaktywowano zapisywanie plików cookies. Niektóre prezentacje i funkcje niniejszej strony internetowej dostępne będą dopiero po aktywowaniu.

OK

heroal DS

Zintegrowany liniowy system drenażowy

Aby móc odpowiednio wykonać bezbarierowe progi w obszarze elementów drzwiowych, zabezpieczając je jednocześnie przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią w obszarze wewnętrznym, należy podjąć szczególne środki. Bezpiecznym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu drenażowego, który odprowadza wodę z powierzchni bez cofania. W kwestii wyboru drenażu istotnym czynnikiem, oprócz uwzględnienia oczekiwanej ilości deszczu, jest wykonanie zewnętrznej powłoki, która pozwoli na prawidłowe usuwanie wody z powierzchni.

Nowy innowacyjny system drenażowy heroal DS zapewnia inwestorom, planistom i architektom bezpieczeństwo planowania, różnorodność kombinacji oraz rozwiązania systemowe obejmujące różne rodzaje robót budowlanych.

  • Rozwiązania do wszystkich wielkopowierzchniowych otwarć drzwi wejściowych, tarasowych oraz podnośno-przesuwnych
  • Różnorodność kombinacji pomiędzy systemami heroal zapewnia bezpieczeństwo planowania
  • Bezproblemowa integracja bryły z nowym lub poddanym renowacji budynkiem
  • Woda jest odprowadzana z powierzchni bez cofania
  • Wydajność odpływu przy standardzie DN 50 ok. 200 l/m
  • Dowolnie ustawiane podpórki dla obciążeń punktowych do 1,5 t
  • Wysokiej jakości osłona ze stali szlachetnej w różnych wariantach wzornictwa


Widok w przekroju

heroal Communicator

SITEMAP