Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą witryną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych („przetwarzanie danych”) podczas korzystania z naszych witryn internetowych, a także naszego komunikatora heroal Communicator.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Niemcy)

tel. +49 5246 507-0
faks +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Można odwiedzać naszą stronę, nie podając swoich danych. Zapisujemy jedynie dane dotyczące dostępu bez odniesienia do konkretnej osoby, jak np. nazwę dostawcy usług internetowych lub stronę, z której nastąpiło przekierowanie. Te dane są analizowane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą.

Wykraczające poza ten zakres wykorzystywanie Państwa danych dla celów reklamy, badania rynku lub kształtowania naszej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem wymaga Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z wyrażonej zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla celów reklamy oraz badania rynku i opinii.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

W przypadku udostępniania danych osobowych firma heroal zastosuje się do postanowień dotyczących ochrony danych. Gromadzenie, zapisywanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika (np. nazwiska, adresu e-mail) odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o telemediach (TMG).

Przekazywanie Państwa danych stronom trzecim nie jest możliwe bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do przekazania tych danych, np. na podstawie zarządzenia sądu lub zarządzenia odpowiedniego urzędu.

3. Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przekazywane przez Internet w zaszyfrowanej postaci za pomocą protokołu Secure Socket Layers (SSL). Jest to zaawansowany system ochrony i zabezpieczania Państwa danych w Internecie.

Podejmujemy odpowiednie kroki, aby ochronić Państwa dane osobowe, przenoszone z Państwa komputera do naszej witryny internetowej, przed utratą, nadużyciem i nieuprawnionym dostępem, przekazywaniem, zmianą lub uszkodzeniem.

4. Pliki cookie

Gdy użytkownik wyświetla ofertę, na jego komputerze zapisywanych jest jeden lub więcej plików cookie. Cookie to mały plik, który zawiera określony ciąg znaków i pozwala na jednoznaczną identyfikację Państwa przeglądarki. Za pomocą plików cookie usługodawca zwiększa komfort korzystania z usług i ich jakość, np. zapisując ustawienia użytkownika. Pliki cookie nie powodują uszkodzeń komputera użytkownika i nie zawierają wirusów.

Korzystanie z oferty jest możliwe również bez zaakceptowania plików cookie. Użytkownicy mogą wyłączyć w swojej przeglądarce zapisywanie plików cookie, ograniczyć ich zapisywanie do określonych witryn internetowych lub zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby pytała użytkownika o zgodę przed zapisaniem pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć z dysku twardego komputera za pomocą funkcji ochrony danych w przeglądarce. W takim przypadku funkcje i wygoda użytkowania strony mogą być ograniczone.

5. Web Analytics

heroal Website - Google Analytics
W niniejszej witrynie internetowej aktywna jest usługa Google Analytics firmy Google Inc. („Google”) służąca do analizy korzystania z witryn internetowych. Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie” – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje o użytkowniku niniejszej witryny internetowej zebrane na podstawie pliku cookie z reguły są przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie internetowej adres IP użytkownika zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innym kraju, który podpisał porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostanie przekazany przez Google na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna w tej witrynie internetowej. Z polecenia operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji, aby dokonać analizy korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz dostarczania operatorowi witryny innych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu.

Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przez firmę Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje witryny internetowej będą w pełni dostępne. Użytkownicy mogą ponadto wyłączyć funkcję zapisywania danych utworzonych przez pliki cookie, które odnoszą się do korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP), a także funkcję przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną za pośrednictwem poniższego łącza wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Strona internetowa heroal – funkcja Google Remarketing

Niniejsza oferta korzysta z funkcji Google Remarketing: Funkcja ta służy do prezentowania użytkownikom stron internetowych reklam dostosowanych do ich zainteresowań. W tym celu Google używa plików cookie, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika strony internetowej i które umożliwiają nam sprawdzenie, które reklamy zostały wyświetlone i kliknięte w przeglądarce użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użycie plików cookie Google umożliwia tylko Google i stronom partnerskim zamieszczanie reklam opartych na poprzednich odwiedzinach naszych lub innych stron internetowych w Internecie. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz ją wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads . Więcej informacji na temat Google Remarketing i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/ .

heroal Communicator - Piwik Web Analytics
W niniejszej witrynie internetowej aktywna jest usługa Piwik firmy Piwik.org służąca do analizy korzystania z witryn internetowych. Piwik stosuje tzw. „pliki cookie” – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje o użytkowniku niniejszej witryny internetowej zebrane na podstawie pliku cookie z reguły są przenoszone na serwer heroal.

6. Przetwarzanie danych podczas korzystania z komunikatora heroal Communicator

Użytkownik komunikatora heroal Communicator uzyskuje możliwość przeglądania i/lub pobierania i/lub użytkowania katalogów i rysunków konstrukcyjnych związanych z produktami heroal, a także różnych narzędzi i programów do zarządzania i wyświetlania treści oraz danych. Ponadto za pomocą komunikatora może się kontaktować drogą elektroniczną z firmą heroal. Dane przekazane podczas rejestracji użytkownika komunikatora heroal Communicator (dane podstawowe) są zapisywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem (system CRM) i zostają powiązane z już ewentualnie istniejącymi tam danymi klienta. W tym miejscu zapiszemy również informacje o tym, jakie dokumenty pobrał użytkownik. Ponadto, po wcześniejszym zanonimizowaniu, poddajemy analizie dane dotyczące korzystania przez użytkownika z komunikatora heroal Communicator, np. na temat używanych funkcji. Ta analiza jest przeprowadzana wyłącznie w celu ulepszenia komunikatora heroal Communicator i nie umożliwia powiązania danych z konkretną osobą.

7. Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych stron, do których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania. Należy wziąć pod uwagę, że inne witryny internetowe i ich treść nie są naszą własnością. Sugerujemy Państwu przeczytanie oświadczenia o ochronie danych na każdej witrynie internetowej, którą Państwo odwiedzają.

8. Prawo do uzyskania informacji o ochronie danych, korekta, usuwanie i blokowanie

Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o zapisanych na jego temat danych, a także do ich korekty, blokady lub usunięcia. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa lub mają Państwo pytania, uwagi lub spostrzeżenia dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych, chcą Państwo odwołać swoją zgodę na powyższe, chcą Państwo skorygować dane, zablokować je lub usunąć, proszę się z nami skontaktować:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Niemcy)

tel. +49 5246 507-0
faks +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

SITEMAP