16.1.2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 - Jednoduše. Lép

Mnichov/Verl, leden 2015. Jednoznačné poselství „Jednoduše. Lépe.“ je hlavní myšlenkou při vývoji všech systémů heroal, jejich složek a materiálů. S jasným cílem dosáhnout víc.

Mnichov/Verl, leden 2015. Jednoznačné poselství „Jednoduše. Lépe.“ je hlavní myšlenkou při vývoji všech systémů heroal, jejich složek a materiálů. S jasným cílem dosáhnout víc.

Jednoduše. Lépe. – zaměření na to podstatné.
Jednoduše: heroal omezuje složitost systémů a zjednodušuje zpracování. Díky jedinečné inovativní geometrii příček dosahuje okenní systém W 72 – bez použití izolace rámů a drážek – vynikajících izolačních hodnot. Dalším příkladem je snížení množství konstrukčních prvků cca o 70 % v prostoru prahu u dveřních systémů heroal, což zaručuje efektivní zpracování profilů.

Lépe: Nejvyšší kvalita a maximální bezpečnost systémů díky vysokému stupni průmyslové předvýroby, důslednému používání stejných dílů, vynikající technologii lakování a zajištění rozsáhlých služeb.

Na veletrhu BAU 2015 představí společnost heroal svá vývojová řešení pro okenní, dveřní a fasádní systémy:

  • Nulová bariéra heroal – inovativní řešení prahů heroal
  • Drenážní systém heroal DS – integrovaný lineární systém odvodnění ploch
  • Dveřní systém heroal D 72 – systémy objektových a domovních dveří
  • Systém domovních dveří D 92 UD – s certifikací pro pasivní domy
  • Zvedací a posuvný systém heroal S 77 SL – maximální transparentnost
  • Okenní systém heroal W 72 – udržitelný a inovativní
  • Okenní systém heroal W 65 – systém pro mezinárodní trh

Inovativní řešení prahů heroal: přístupnost nebo nulová bariéra
Nulová bariéra a univerzální design jsou požadavky, na které se při projektování a realizaci stavebního záměru klade velký důraz.

Práh s nulovou bariérou umožňuje volný průchod dveřmi i pro handicapované osoby bez omezení, které vyplývá z často nechráněného umístění vstupních dveří a nutnosti použít jinou variantu prahu kvůli technickému řešení. Inovativní nulovou bariéru heroal lze využít u objektových a domovních dveří otevíraných dovnitř i ven. Dveřní systém heroal D 72 s integrovaným prahem s nulovou bariérou a v kombinaci s novým drenážním systémem heroal DS zaručuje systémové řešení pro jakékoliv povětrnostní podmínky.

Drenážní systém heroal DS – integrovaný lineární systém odvodnění ploch
Aby bylo možné správně realizovat bezbariérové prahy a současně chránit interiér před poškozením vlhkostí, musí být přijata zvláštní opatření. Optimální a inovativní řešení nabízí drenážní systém heroal DS. Jádrem je nový základní profil, který umožňuje připojení lineárního drenážního odvodňovacího systému. Tento systém odvádí případnou povrchovou vodu (až 200 litrů na metr) bez zpětného vzdutí pod kvalitním nerezovým krytem. Nasazovací základní profil s klipem obsahuje uchycení pro připojovací fólii, která se používá jako stavební izolace. Nezávisle na způsobu otevírání dovnitř nebo ven, v provedení s obvodovým rámem křídla nebo se soklovým profilem – inovativní drenážní systém je řešením pro všechny vstupní, balkonové, zvedací a posuvné dveře, a to jak v novostavbách, tak i při renovacích. Kompatibilitu systémů heroal zajišťuje použití tohoto univerzálního drenážního systému pro všechny velkoplošné otvory dveřních systémů heroal D 72, okenních systémů heroal W 72 a zvedacích a posuvných systémů heroal S 77.

Dveřní systém D 72: systémy objektových a domovních dveří heroal
Kromě kompatibility s drenážním systémem heroal a možnosti připojení nulové bariéry heroal zahrnuje dveřní systém heroal D 72 i speciální výrobní technologie, jako např. injektáž těsnění pro rohové spojky a T-spojky. Spojovací technologie heroal umožňuje uzavřenou těsnicí úroveň v kontaktních bodech pro zajištění vyšší bezpečnosti při současném snížení spotřeby materiálu. Racionální a časově úsporné napojení prahu v rámci technologie T-spojek zaručuje maximální stabilitu spojení mezi rámem a dveřním prahem i optimální podmínky při přepravě a montáži. Díky dalšímu zdokonalování lze tento systém použít univerzálně jako domovní nebo objektové dveře.

Dveřní systém heroal D 72 nabízí výrobcům domovních dveří rozmanité možnosti designových a konstrukčních variant: Na individuální požadavky lze reagovat nejen různými barvami, ale i výplně mohou být upevněny jako vkládané výplně, jednostranně překrývající křídlo z vnější strany, reverzibilně nebo mohou být lepeny.

Prověřená řešení dveří pro únikové cesty odpovídající normě EN 179/1125 lze realizovat v podobě objektových dveří heroal D 72. Varianty kování s dlouhou životností – i při vysoké frekvenci – jakož i maximální výrobní velikosti jsou samozřejmostí.

Maximální rozmanitost profilů (výběr profilů), modulární konstrukce, kompatibilita systémů s okenními systémy heroal W 72, integrace do fasádního systému heroal C 50, patentované spojení zabraňující deformacím a rovněž řada kombinací mechanických a elektronických dílů kování se přímo dodává pro obě varianty. Dveřní kování heroal je kompatibilní s nejnovějšími technologiemi jako Keyless Entry a Bluetooth, komfort ovládání dveřních prvků zvyšují také elektrické pohony.

Systém domovních dveří D 92 UD s certifikací pro pasivní domy
Společnost heroal představuje řešení systému hliníkových domovních dveří certifikovaného pro pasivní domy: bez přídavných komponent a s konstrukční hloubkou profilů výrazně nižší než 100 mm. Systém domovních dveří heroal D 92 UD prokázal při certifikaci institutem ift vynikající hodnoty týkající se pohody prostředí, teploty a tepelného prostupu. Dalšími kvalitativními znaky jsou kromě jedinečné tepelné izolace například inovativní reverzibilní upevnění výplně nebo redukce konstrukčních prvků v dolní části dveří pro efektivní zpracování a maximální bezpečnost systému. Přesné oddělení drážky pro kování a úrovní izolace a těsnění je zárukou vynikajících funkčních vlastností. Technologie kování heroal je přitom centrální součástí modulární konstrukce. Společnost heroal úspěšně získala jako jeden z prvních výrobců hliníkových systémů certifikát pro všechny systémové komponenty z hlediska zvýšené odolnosti proti vloupání RC 3. Tento doklad je nezávislý na známých variantách výplní v tomto systému a může se použít u upnutých, jednostranně nebo oboustranně lepených a reverzibilních výplní překrývajících křídlo.

Vysoce kvalitní zvedací a posuvný systém heroal S 77 SL nabízí maximální transparentnost
Pro náročné stavební situace byl zvedací a posuvný systém heroal S 77 rozšířen o systém heroal S 77 SL (shape line). Integrace pevného zasklení (monorail) místo pevného křídla a možnost výroby celoskleněných řešení vnitřních i vnějších rohů jsou základem pro projektanty a architekty při vytváření pocitu velkorysého prostoru. Vzniká nový architektonický kompoziční prvek, který umožňuje plynulý přechod z jedné místnosti do druhé a harmonickou vyváženost designu, maximálního pohodlí a funkčnosti.

Vedle osvědčené geometrie křídel heroal, která splňuje veškeré požadavky na tepelnou izolaci u všech velikostí a hmotností křídel, zajišťují již známé technologie heroal optimální funkční vlastnosti, také s ohledem na průvzdušnost a vodotěsnost. Účinné těsnění středového spoje se 4 úrovněmi těsnění a přídavnou ochranou před větrem splňuje nejvyšší požadavky. U nového systému heroal S 77 SL lze rovněž integrovat drenážní systém heroal DS.

Okenní systém heroal W 72 – udržitelný a inovativní
Okenní systém heroal W 72 nabízí nejvyšší flexibilitu a funkčnost a díky inovativní geometrii izolačních příček je maximálně udržitelný. Díky této jedinečné geometrii příček dosahuje systém při konstrukční hloubce 72 mm v rámu a 84 mm v křídle nejlepších hodnot Uw a maximální zatížitelností, a to i bez použití izolace rámů a drážek. Zasklívací těsnění a velkoobjemová středová těsnění s vícekomorovou technologií dodáváme ve standardním provedení a v provedení se zesílenou izolací. Modulární konstrukce zajišťuje optimální spotřebu energií a materiálu při zachování maximální energetické a nákladové efektivity během celé doby používání. Mimořádnou udržitelnost umožňuje varianta příček z obnovitelných zdrojů.

Balkonové dveře v systému heroal W 72 se samozřejmě také mohou kombinovat s drenážním systémem heroal DS.

Okenní systém heroal W 65 – systém pro mezinárodní trh
Účinný okenní systém heroal W 65 se vyznačuje vysokou kvalitou a funkčností a v prvé řadě splňuje požadavky mezinárodního trhu. Další zdokonalování tohoto systému tkví zejména v integraci osvědčených technologií heroal, které reagují na požadavky trhu. Technologie rohových úhelníků, spojek a středového těsnění zajišťuje obrovské úspory času a materiálu během zpracování a při současném zachování bezpečnosti systémů heroal.

Technologie rohových spojů například umožňuje provedení šroubových spojů. Vylepšení hodnoty U bylo dosaženo použitím nových zasklívacích těsnění, přičemž tato těsnění lze použít ve standardním provedení nebo v provedení se zesílenou izolací. Díky dalšímu zdokonalování tohoto systému společnost heroal posiluje svou orientaci na mezinárodní trh.

SITEMAP