Sociální angažovanost

U společnosti heroal je v centru všeho člověk. Převzetí společenské odpovědnosti je pro nás srdeční záležitost.

Společně pro udržitelnou budoucnost

Jako rodinný podnik v páté generaci myslíme dopředu a vyvíjíme udržitelná řešení. Sociální angažovanost pro nás představuje důležitý základní kámen budoucí společnosti. Kromě podpory dobročinných organizací a dobrovolného zapojení zaměstnanců heroal sponzoruje regionální sdružení a mnoho obecně prospěšných projektů.

Náš příspěvek k sociální spravedlnosti

„Je naší odpovědností, abychom aktivně podporovali společnost, ve které žijeme a pracujeme, a něco jí vraceli. Základem našeho závazku je podpora místních sdružení a iniciativ. Kromě toho existuje mnoho problémů, jež můžeme řešit pouze celosvětově. Zejména jsou při tom pro nás důležité děti a mladí lidé ze strukturálně slabých regionů, abychom mohli nabízet udržitelné a na budoucnost orientované možnosti rozvoje.“

Dr. Max Schöne, jednatel

Přebíráme sociální a společenskou odpovědnost

Naše ekonomické aktivity jsou uzpůsobeny tomu, aby vytvářely vhodné obytné prostory pro současnou generaci i ty následující. Prostřednictvím našich udržitelných a rovněž inovativních výrobků a služeb se podílíme na pozitivní změně v různých oblastech.

Vzdělání a věda
Vzdělání a věda
Sociální oblast
Sociální oblast
Sport a zdraví
Sport a zdraví
Umění a kultura
Umění a kultura
Ekologie
Ekologie
Rozvojová pomoc
Rozvojová pomoc

Projekty a organizace

Navrhujeme obytné prostory v mnoha zemích světa. Naše životní prostředí, zdravá společnost a fungující pospolitost jsou pro nás jakožto rodinnou firmu orientovanou na budoucnost obzvláště důležité. Proto rádi přebíráme odpovědnost a podporujeme různé projekty a dobročinné organizace na celém světě i v regionech.

Ochrana lesa Gola

Lesy patří mezi nejvýznamnější úložiště CO2 na planetě, jsou domovem obrovského množství druhů a zajišťují živobytí všem živočichům. Zavázali jsme se zajistit, že lesy zůstanou dlouhodobě zachovány a podporujeme projekt „Ochrana lesa Gola“. Národní park Gola Rainforest na hranici mezi Sierrou Leone a Libérií od roku 2011 chrání společně s národní populací asi 68 500 hektarů deštného pralesa. Kromě zachování lesů se výrazně zlepšily i životní podmínky místních obyvatel.

Ochrana lesa Zambezi

Tento projekt na ochranu klimatu nabízí lidem v jihovýchodní Zambii příležitosti k udržitelnému rozvoji. V regionu žije 8 300 obyvatel, z toho 90 procent v extrémní chudobě. Rostoucí poptávka po palivovém dříví ohrožuje zdejší lesy. Projekt udržitelně bojuje proti příčině pokračujícího odlesňování, a to vytvářením alternativních zdrojů příjmů a zlepšováním základního zaopatření místních lidí.

Herzenswünsche e.V.

Naše dary pro organizaci Herzenswünsche e.V. pomáhají dětem s poruchami vnímání, pohybu a rovnováhy a rovněž s vývojovými a komunikačními problémy. Terapie využívající zvířat a kontakty s nimi podporují motorický a sociální vývoj dětí. Hravou formou se tak učí soustředění, ochotě spolupracovat, toleranci a ohleduplnosti.

Akce Malý princ

Akce Malý princ již od roku 1993 na celém světě podporuje vybrané projekty pro děti v nouzi. Kromě pomoci obětem záplav na Ahru a Erftu jsme finančně podpořili vybudování dodatečné třídy na jedné ugandské škole.

Human Help Network

Nadace Human Help Network pomáhá osiřelým sourozencům ve Rwandě, kde žijí v nejchudších podmínkách, dohlíží na ně, když vyrůstají, a podporuje vzdělávání, aby získali základy pro nezávislý život. Finančně přispíváme na podporu těchto „dětských rodin“, a také se podílíme na přepravě humanitárních zásob pro uprchlíky z Ukrajiny.

SC Verl

Jako rodinný podnik se cítíme úzce spojeni s městem Verl. Takže samozřejmě fandíme SC Verl. Jsme rádi, že můžeme tento oddíl navíc podporovat i v rámci našeho partnerství se sportovními kluby.

TV Verl

Podpora sportování mladých lidi v regionu je pro nás obzvláště důležitá. Společnost heroal podporuje místní tělovýchovné sdružení TV Verl a je oficiálním sponzorem oddílu házené.

Patronát nad čtenáři

Těší nás, že můžeme školákům v regionu umožnit bezplatný každodenní přístup k dennímu tisku prostřednictvím našeho patronátu nad čtenáři realizovanému společně s Neue Westfälische. Protože čtení vás nejen vzdělává, ale také zejména v době dezinformací podporuje mediální kompetence.

Droste-Haus

Potkávání se s dalšími lidmi v chráněném prostoru není v žádném případě samozřejmostí. Ve Verlu je místem těchto setkání výměnná organizace mládeže Kreis Gütersloh e. V. Zde se mimo jiné konají akce pro rodiče a děti, kurzy zaměřené na zdraví a pohyb, kreativní kroužky a hudební lekce pro malé i velké. Nezávislou práci výměnné organizace mládeže bude i nadále zajišťovat nadace Droste Haus, kterou s potěšením finančně podporujeme.

Fruchtalarm

Z různých šťáv, nektarů a sirupů se vyrábí barevné a chutné ovocné koktejly pro děti s rakovinou. Proto jednou týdně na 34 dětských onkologických odděleních, v rehabilitačních klinikách a hospicech po celém Německu zastavuje mobilní dětský koktejlový bar. „Fruchtalarm“ podporuje aktivitu, sebeurčení a radost ze života vážně nemocných dětí a mladistvých. Skvělý projekt, na kterém nám velmi záleží!


  • Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
  • Produkty prověřené kvality
  • Rodinný podnik s dlouhou tradicí
  • Made in Germany
  • Pobočka v Nizozemsku
  • Individuální design
  • Kompletní nabídka služeb
  • Nejlepší technická řešení