Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že se zajímáte o naše internetové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Chtěli bychom vás podrobně informovat o tom, jakým způsobem používáme vaše údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zjišťování, zpracovávání a používání osobních údajů („zpracování dat“) při využívání našich internetových stránek a komunikátoru heroal.

Za zpracování osobních údajů je odpovědná společnost
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)

Tel. +49 5246 507-0
Fax +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

1. Zjišťování, zpracovávání a používání osobních údajů

Naše stránky můžete navštěvovat i bez sdělování osobních údajů. Ukládáme pouze přístupová data bez vztahu ke konkrétní osobě, např. jméno poskytovatele internetových služeb nebo stránku, ze které nás navštěvujete. Tyto údaje vyhodnocujeme pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky a v žádném případě z nich nelze získat informace o vaší osobě.

K používání kmenových údajů za účelem reklamního sdělení, výzkumu trhu nebo vytváření našich nabídek v souladu s poptávkou je nutný váš výhradní souhlas. Souhlas se zpracováním a používáním osobních údajů k reklamním účelům, v rámci výzkumu trhu nebo veřejného mínění můžete kdykoliv odmítnout.

2. Používání a předávání osobních údajů

Pokud se osobní údaje předávají dalším osobám, zachovává heroal samozřejmě veškerá ustanovení o ochraně osobních dat. Osobní uživatelské údaje (např. jméno, e-mailová adresa) zjišťujeme, ukládáme a používáme výhradně v souladu s předpisy spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG).

Osobní údaje nepředáváme třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu, ledaže bychom byli k jejich předání vyzváni, například soudním příkazem nebo úředním nařízením.

3. Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje jsou přenášeny na internetu v zakódované podobě pomocí protokolu Secure Socket Layers (SSL). Jedná se o vyspělý bezpečnostní systém k zajištění ochrany dat na internetu.

Podnikáme přiměřené kroky k tomu, abychom informace přenesené z vašeho počítače na naše internetové stránky chránili před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, předáváním dalším osobám, pozměněním nebo zničením.

4. Soubory cookie

Jestliže uživatel vyvolá nějakou nabídku, uloží se na jeho počítači jeden nebo více souborů cookie. Cookie je malý soubor, který obsahuje určité pořadí znaků a jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie zlepšuje poskytovatel komfort a kvalitu svých služeb, například tím, že se ukládají uživatelská nastavení. Soubory cookie nezpůsobují na počítači uživatele žádné škody a neobsahují žádné viry.

Využívání nabídky je možné i bez souborů cookie. Uživatel může ukládání souborů cookie ve svém prohlížeči deaktivovat, omezit na určité internetové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby mu poslal oznámení předtím, než bude uložen soubor cookie. Soubory cookie můžete pomocí funkce ochrany osobních údajů prohlížeče kdykoliv odstranit z pevného disku svého počítače. V tomto případě by však mohlo dojít k omezení některých funkcí a optimálního nastavení nabídky vůči uživateli.

5. Web Analytics

heroal Website - Google Analytics
Tato nabídka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a které umožňují analýzu používání internetových stránek. Informace o používání internetové stránky uživatelem vytvořené souborem cookie se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA.

V případě aktivování anonymity IP na této internetové stránce však společnost Google IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a tam se pak zkracuje. Anonymita IP je na těchto internetových stránkách aktivní. Z našeho pověření jako provozovatele internetových stránek používá Google tyto informace k vyhodnocení používání těchto stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách pro jejich provozovatele a pro další služby spojené s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa sdělená prohlížečem uživatele v rámci služby Google Analytics není spojována s dalšími údaji získanými společností Google. Ukládání souborů cookie může uživatel zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče; tato volba však upozorní uživatele na to, že případně nebude moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho může uživatel zakázat evidování dat vytvořených soubory cookie, které se vztahují k používání internetových stránek (včetně IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si na níže uvedeném odkazu stáhne dostupný plugin prohlížeče a instaluje ho do svého počítače: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Webové stránky heroal – funkce „Google remarketing“

Při zobrazení této nabídky byla využita funkce „Google remarketing“: Tato funkce slouží k tomu, aby se návštěvníkům daného webu zobrazovala reklamních sdělení, která souvisejí s obchodním zaměřením daných webových stránek. Google k tomu používá soubory cookie, které se uloží v prohlížeči návštěvníka webu a díky kterým lze ověřit, která reklamní sdělení se v prohlížeči návštěvníka webu zobrazila a jejichž zobrazení bylo vyvoláno načtením webu. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům pouze provádět cílené zobrazování reklamních sdělení na základě předchozích návštěv našeho nebo jiných webů na internetu. Pokud funkci „Google remarketing“ považujete za nežádoucí, můžete ji deaktivovat provedením příslušných nastavení na http://www.google.com/settings/ads . Další informace ohledně funkce „Google remarketing“, jakož i prohlášení společnosti Google o ochraně dat, si můžete přečíst na: http://www.google.com/privacy/ads/ .

heroal Communicator - Piwik Web Analytics
Tato nabídka využívá Piwik, webovou analytickou službu společnosti Piwik.org. Služba Piwik používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a které umožňují analýzu používání internetových stránek. Informace o používání internetové stránky uživatelem vytvořené souborem cookie se zpravidla přenášejí a ukládají na server heroal.

6. Zpracování dat při využívání komunikátoru heroal

Jako uživatel komunikátoru heroal získáváte možnost si na jedné straně prohlížet či stahovat a/nebo jinak používat obsahy v souvislosti s produkty společnosti heroal, např. katalogy, konstrukční výkresy a různé softwarové nástroje a software pro správu a zobrazení obsahů a dat. Na druhé straně můžete pomocí komunikátoru heroal elektronicky komunikovat se společností heroal. Data uvedená při přihlášení ke komunikátoru heroal (kmenová data) ukládáme do našeho systému řízení vztahů se zákazníky (CRM systém) a zde je slučujeme s případně již uloženými daty zákazníků. Zde také ukládáme informace o tom, jaké dokumenty si stahujete. Kromě toho anonymizovaně hodnotíme data o používání komunikátoru heroal, např. které funkce se v rámci komunikátoru heroal využívají. Tyto údaje vyhodnocujeme pouze za účelem zkvalitnění komunikátoru heroal a v žádném případě z nich nelze získat informace o vaší osobě.

7. Odkazy na jiné internetové stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, na něž se nevztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Uvědomte si prosím, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za jiné internetové stránky a jejich obsahy. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů ke každé internetové stránce, kterou navštívit.

8. Právo na poskytnutí informací týkající se ochrany, oprav, mazání a blokování osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoliv bezplatně požádat o informace týkající se uložených údajů, jejich opravy, zablokování nebo vymazání. Pokud chcete uplatnit právo na poskytnutí informací nebo byste měli jakékoliv dotazy, poznámky nebo pochybnosti týkající se zjišťování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů, jestliže budete chtít odvolat svůj udělený souhlas, opravit, zablokovat nebo vymazat osobní údaje, obraťte se prosím na společnost:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)

Tel. +49 5246 507-0
Fax +49 5246 507-222

www.heroal.com
info@heroal.de

SITEMAP