heroal Communicator

Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein

Systém heroal rs hybrid v renovační izolační schránce

Perfektní montáž pro energeticky efektivní řešení

Schránkový systém z izolačních materiálů speciálně vyvinutý pro potřeby renovací zaručuje perfektní montáž v souladu s RAL v kombinaci s okny, která jsou zabudována do izolační zóny. Se svojí minimální izolační tloušťkou 250 mm (variabilně rozšířitelné) je izolační schránka heroal kompletně integrovatelná do vnějšího kontaktního zateplovacího systému (WDVS). Revizní klapka o velikosti 100 mm se nachází na vnější straně a umožňuje jednoduchou a pohodlnou údržbu systému. Díky termicky oddělenému vedení okenního systému a hodnotě Usb 0,289 W/(m2 • K) dle DIN 4108-2 nabízí systém heroal rs hybrid v renovační izolační schránce energeticky efektivní řešení pro nejrůznější požadavky při stavbách objektů a bytů.

Rozměry systému

Ciężar [kg/m2]
2,5
max. Šířka [mm]
2.500
max. Výška [mm]
2.400
max. Plocha [m2]
6
Hodnota zvukové izolace [ISO 10140-2] v dB
45

Výkonové vlastnosti

  • ΔR podle EN 13125:2001
  • 4* Odolnost proti zatížení větrem
  • Zábrana proti vloupání
  • 3** Krupobití
  • Pojistka proti vyrolování integrable

* při šířce prvku 2000 mm

** třída krupobití dle zkušební specifikace VKF č. 2 rolety, verze 1.02. Hodnota odráží mechanické funkční schopnosti.

heroal Communicator – vaše online pracovní prostředí

heroal Communicator nabízí podrobné materiály a pracovní pomůcky týkající se světa našich produktů.

  • Technické informace, data CAD, dokumentace o zkouškách a prospekty ke stažení
  • Rychlé a osobní spojení s vašimi kontaktními osobami
  • Personalizované služby a nejnovější informace

heroal Communicator

Kontakt

Máte otázky nebo podněty v souvislosti s našimi výrobky nebo službami?
Kontaktujte nás, těšíme se na vaše zprávy.

Ke kontaktnímu formuláři