heroal Communicator

Bitte geben Sie Ihren Suchbegriff ein

heroal C 50 FP

Systémové řešení pro protipožární fasády

Systém protipožární fasády heroal C 50 FP je konstrukční prvek s povinností označení CE, který byl v institutu ift v Rosenheimu testován podle normy EN 13501-2 jako zavěšená fasáda. Všechny prvky požární ochrany jsou uloženy v konstrukci, což umožňuje neviditelný přechod k částem fasády bez požadavků na požární ochranu.

Systém protipožární fasády lze na základě fasády heroal C 50 rozšířit na fasádu EI 30 i<>o se stejným pohledem. Se stejnými základními profily a několika málo přídavnými díly, jako je patentovaný izolátor Fireblock, lze vytvořit fasádu s vysokými nároky na bezpečnost. Tato fasáda splňuje i povinnosti označení CE.

Rozměry systému

Náhledová šířka [mm]
50
Stavební hloubka [mm]
95 - 185
Hloubka příčného profilu [mm]
60 - 190
Síla skla/výplně [mm]
22 - 44
max. Hmotnost prvku výplně [kg]
450

Výkonové vlastnosti

 • 1,6 - 2,2 Tepelná izolace (Uf ve W/m2K)
 • AE* Propustnost vzduchu
 • Tepelná izolace (Uw ve W/m2K)
 • RE 1050 Těsnost proti silnému dešti
 • 2 kN/m2 Odolnost proti zatížení větrem
 • Třída protihlukové ochrany
 • Zábrana proti vloupání
 • Ovládací síly
 • Pevnost v rázu
 • Mechanická pevnost
 • Nosnost bezpečnostních zařízení
 • Trvalá funkce

* průvzdušnost < 0,5 m3/h·m při tlaku > 600 Pa

heroal Communicator – vaše online pracovní prostředí

heroal Communicator nabízí podrobné materiály a pracovní pomůcky týkající se světa našich produktů.

 • Technické informace, data CAD, dokumentace o zkouškách a prospekty ke stažení
 • Rychlé a osobní spojení s vašimi kontaktními osobami
 • Personalizované služby a nejnovější informace

heroal Communicator